Het college stelt de gemeenteraad voor om de APV op een aantal punten te wijzigen of aan te vullen. Eén van de belangrijkste wijzigingen is het opnemen van regels over het vuur stoken tijdens de jaarwisseling.

Ieder jaar worden er afspraken gemaakt tussen gemeente, Stichting Welzijn Kampen en inwoners over het stoken van vuur. Burgemeester Koelewijn geeft aan veel waardering te hebben voor deze afspraken en gaat ook graag op de ingeslagen weg verder en wil deze van een juridische basis voorzien.

Daarnaast wordt ook een verbod op drugshandel en drugsgebruik op openbare plaatsen in de APV geregeld. Zowel de handel in drugs als het gebruik ervan leiden of kunnen leiden tot overlast en met deze bepaling kan de politie hiertegen optreden. Op grond van uitspraken van de rechter kan dit in de APV geregeld worden.

Het college stelt de raad ook voor om het mogelijk te maken dat ook in de horeca tijdens evenementen verplicht gebruik gemaakt wordt van plastic “glazen”. Voordat tot zo’n verplichting overgegaan wordt, zal hierover gesproken worden met horecabedrijven. De gemeente wil in goed overleg bekijken tijdens welke evenementen dit noodzakelijk is en bijvoorbeeld vanaf welk tijdstip.

Om te zorgen dat de gemeente dak- en thuislozen in de winter onder kan brengen in een opvangvoorziening, wordt het slapen op een openbare plaats verboden. Ook kamperen buiten kampeerterreinen is zonder ontheffing niet meer mogelijk.

Ten slotte wordt in de APV geregeld dat de burgemeester maatregelen kan nemen tegen een buurtbewoner die overlast veroorzaakt. Het moet dan wel gaan om ernstige en herhaaldelijke overlast en er moet al van alles geprobeerd zijn om een einde te maken aan de overlast.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.