De wijkagent werkt samen met de collega’s uit zijn team voortdurend aan de veiligheid in uw wijk. Door zijn contacten met buurtbewoners weet hij wat er speelt. Zo kunnen problemen snel aangepakt worden of nog beter, voorkomen.

Wanneer neemt u contact op met de wijkagent? Bij spoed belt u 112. Ook als u iets verdachts ziet, zoals onbekende personen die zich verdacht ophouden in portieken, belt u 112. Is er iets gaande in de wijk waarvoor niet meteen een politieauto hoeft te komen, zoals een burenruzie of vernielingen? Spreek dan uw wijkagent aan. Vaak kan een wijkagent al veel oplossen door met buurtbewoners in gesprek te gaan. Soms kan de politie het probleem niet alleen oplossen en gaat zij met de gemeente of woningbouwvereniging om de tafel.

Contact met uw wijkagent
Wilt u weten wie uw wijkagent is? Kijk dan op Mijn buurt op www.politie.nl. Vul uw postcode of woonplaats in en ga naar ‘wijkagenten’. Heeft u opmerkingen of vragen? Dan kunt u op deze pagina een bericht achterlaten voor de wijkagent. Hij of zij is ook te bereiken via 0900-8844 en social media. Veel wijkagenten hebben namelijk een eigen Twitter- of Instagramaccount. Maar natuurlijk kunt u uw wijkagent ook gewoon op straat aanspreken!

(Bron: Politie.nl  / Burgernet.nl)

Delen en reageren met je facebook account