Over minderjarige kinderen voeren de ouders samen het gezag. Bij ongehuwde of niet ‘als partner geregistreerde’ ouders zal de vader dit gezag zèlf moeten aanvragen (net als de erkenning van het kind)! Tot 18 jaar vertegenwoordigen de ouders dan het kind en beheren diens vermogen.

Prettig, want als ouder wilt u alles zo goed mogelijk regelen voor uw kind. Tòch heeft maar liefst 75% van ouders tot 50 jaar niets geregeld, wanneer zij onverwacht en op veel te jonge leeftijd zouden komen te overlijden! Daar is kennelijk niet over nagedacht.

Wie zorgt er dàn voor uw kind, wie voedt uw kind op?
In al die gevallen zal de rechter een VOOGD over het minderjarige kind benoemen, die:
– zorgt voor de opvoeding en verzorging van het kind
– het vermogen dat de ouders het kind nalaten beheert totdat het kind 18 jaar wordt.
Daarbij adviseert de Raad voor de Kinderbescherming/Jeugdzorg en wordt (zo mogelijk) rekening gehouden met wensen van het kind en de familie van het kind.
Lastig wordt het als er géén of juist meerdere geschikte voogden zijn, of als binnen de familie ruzie over de voogdij ontstaat. Wanneer er niemand (geschikt) gevonden wordt om als voogd op te treden, wordt door de rechter een voogdij-organisatie benoemt die zich zal inzetten om een pleeggezin voor het kind te zoeken.
U kunt het voorgaande voorkomen door zèlf een voogd aan te stellen.
Dat geeft direct duidelijkheid en structuur voor uw kind en familie, en is meer dan gewenst in zo’n bedroevende situatie. U regelt het bij de Rechtbank of bij uw notaris in een TESTAMENT.

Indien u uw kind met 18 jaar te jong vindt om verantwoord met het geld uit uw erfenis om te laten gaan, kunt u in dat testament behalve een voogd ook een BEWIND over het geërfde vermogen van uw kind instellen. U bepaalt tot welke leeftijd het bewind duurt (23 jaar?) en of eerder uitgaven mogen worden gedaan voor bijvoorbeeld studie, huisvesting of een huwelijk. Ook kiest u zèlf wie de bewindvoerder wordt. Dit kan de voogd zijn, maar ook een ander persoon of (zeker bij grotere vermogens) een professional (accountant of notaris).
Zo’n bewind kan door iedereen en voor elke erfgenaam worden ingesteld (kleinkinderen, broer, nicht of een niet-familielid). Het kan ook een uitkomst zijn wanneer uw inmiddels volwassen kind door bijzondere omstandigheden niet goed met geld om kan gaan.

Het kiezen van een voogd is één van de belangrijkste keuzes die u voor uw kind kunt maken. Wie zou de zorg van u kunnen overnemen? Wie leeft binnen uw familie-/vriendenkring volgens (nagenoeg) gelijke normen en waarden? Vanaf welke leeftijd denkt u dat uw kind verantwoord genoeg met geërfd vermogen om kan gaan?
Bel voor een afspraak 038-332 55 55 / 385 10 30 en kom bij IJsseloevers Notarissen, voor méér informatie en een advies op maat. Avondopenstelling op afspraak.
Lezen hoe onze klanten IJsseloevers beoordelen? Kijk op www.ijsseloevers.nl

Ons kantoor houdt (in overleg) lezingen bij uw vereniging, ouderenbond enz. Gebruikelijke onderwerpen zijn Erfrecht, AWBZ, testamenten/levenstestamenten/volmachten. Bel ons voor meer informatie.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.