-Advertentie-

Afgelopen donderdagavond gaf wethouder Veldhoen tijdens de openbare commissie vergadering (inwoners) tekst en uitleg over de recent gesignaleerde problemen met de nieuw aangelegde spoorbaan tussen Kampen en Zwolle.

Woensdagavond heeft ProRail de provincie Overijssel en de gemeenten Kampen en Zwolle en vervoerder Keolis geïnformeerd over recent gesignaleerde problemen met de nieuw aangelegde spoorbaan. In het project is door ProRail onvoldoende rekening gehouden met de bodemgesteldheid, waardoor de getroffen infrastructurele maatregelen een onvoldoende stabiel baanvak hebben opgeleverd. Hiermee kan de beoogde dienstregeling niet gereden worden en station Zwolle Stadshagen niet in gebruik worden genomen.

“De strekking van het verhaal is dat bij de uitvoering van de aanleg van de nieuwe Kamperlijn Prorail onvoldoende onderzocht heeft wat 140 km/uur op het traject van Stadshagen naar Kampen doet met het baanvlak, men is er een beetje van uitgegaan dat na 150 jaar over dat stuk te hebben gereden met een trein de grondslag wel zo stevig zou zijn dat dit ook zou kunnen.” Daar komt volgens de wethouder bij dat de testritten te laat zijn begonnen omdat ook nog eens de bovenleiding door een vrachtwagen werd beschadigd.

140 km/uur
Afgelopen week hebben de machinisten van de dieseltreinen geconstateerd dat bij het onderdoor rijden de bovenleiding op het traject beweegt. Daarop is direct de bovenleiding verstevigd, echter toen de elektrische trein op het spoor kwam bleek dat niet de bovenleiding maar het spoor zelf bewoog. Gebleken is dat bij een snelheid van 140 km/uur er andere krachten op het spoor komen dan bij 100 km/uur, ondanks het feit dat de elektrische trein lichter is.

Vertraging
“Om de stop die in Stadshagen gemaakt moet worden te kunnen halen zonder dat dat vertraging geeft in het spoorrooster gaat de trein van Zwolle tot aan Stadshagen 100 km/uur en vanaf Stadshagen naar Kampen 140 km/uur, vanaf dat punt is de grondslag ook wat zwakker, er zit ook wat meer veen in de grond. Prorail concludeerde dat men dit niet goed heeft gedaan en zal moeten herstellen wat de provincie Overijssel in bestek heeft geëist. Wethouder Veldhoen meldde tevens dat Prorail twee maanden nodig denkt te hebben voor een analyse om te achterhalen wat er moet gebeuren: “Ik vrees dat we misschien wel richting een jaar gaan voordat we zijn waar we hadden willen zijn!” Een schatting wat betreft het kostenplaatje is voorlopig nog niet duidelijk: “ Vooralsnog ligt de zaak financieel geheel bij Prorail. Dat neemt niet weg dat tussen Prorail en de aannemer waarschijnlijk een discussie ontstaat, maar daar zitten we buiten, we blijven wel aan tafel zitten om te kijken hoe snel men repareert en hoe snel men uitvoert.” Aldus wethouder Veldhoen.

De collega’s van RTVfocus waren donderdagmorgen aanwezig bij de persconferentie in het Provinciehuis in Zwolle en maakten de onderstaande reportage.

Delen en reageren met je facebook account