IMpact en ArboPositief participeren in nieuw initiatief voor reïntegratie

Na de oprichting in juni (zie onderaan) bleef het stil maar maandag 21 december heeft WerkKompas haar eerste concrete activiteiten ontplooid. Samen met IMpact en ArboPositief is er een traject gestart waarmee met een kleine groep deelnemers intensief naar nieuw werk gezocht gaat worden. Een voormalig en een huidig wethouder trapten de bijeenkomst af.

Als voorzitter in het bestuur van WerkKompas.nu heette Lidi Kievit iedereen welkom. Tot er een wisseling in het gemeentebestuur optrad, was zij als wethouder verantwoordelijk voor het sociaal domein. Nu is ze ambassadeur bij het Kamper Krachtfonds en diverse andere fondsen. Gerrit Jan Veldhoen (links op onderstaande foto) nam haar portefeuille van reïntegratie over en was in die hoedanigheid een logische eerste spreker op de bijeenkomst. De gemeente is officieel geen partij in dit reïntegratie-initiatief maar Veldhoen komt even de deelnemers een hart onder de riem steken. Hij ziet graag iedereen meedoen in het arbeidsproces en desnoods, bij gebrek aan regulier werk, via een alternatieve invulling. ”Niet als dwangarbeid”, haast Veldhoen zich te zeggen, ”maar om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Tegenwoordig kom je niet meer voor een uitkering bij de gemeente maar voor werk”.
WerkKompasRob Houthooft (rechts op bovenstaande foto), directeur van IMpact,  sociale werkplaats en reïntegratiebedrijf in één aan de Haatlanderdijk, schetst het programma van de bijeenkomst en stelt zijn twee accountmanagers voor, die ook aanwezig zijn: Miranda van der Wolf en Karin Boersma. Tenslotte stellen Gosse Noppert en Theo Nieuwenhuizen zich voor. Zij zijn de initiatiefnemers van WerkKompas.nu en komen al elke twee weken met werkzoekenden samen binnen het initiatief van ArboPositief, waar samen naar werk wordt gezocht en ervaringen uitgewisseld. De deelnemers introduceren zich kort waarbij er bekende verhalen op tafel komen. De één overleefde twee reorganisaties maar vloog er toch bij de derde uit en een ander kreeg drie keer een jaarcontract voordat de werkgever het met hem voor gezien hield om geen vast contract te hoeven geven. Weer een ander is slachtoffer van de marktwerking in de zorg aangezien haar organisatie de aanbesteding niet won.
WerkKompasDe deelnemers splitsen zich op in drie groepen en gaan onder begeleiding van de drie vertegenwoordigers van IMpact met elkaar in gesprek. Er wordt geïnventariseerd waar behoefte aan is en er wordt een plan opgesteld voor een vervolg van dit nieuwe traject van WerkKompas.nu in samenwerking met IMpact en ArboPositief. De twee bestuurders, die de bijeenkomst openden, hebben dan de zaal inmiddels verlaten om aan het werk te gaan.

Zie ook:
WerkKompas – Een nieuw initiatief voor nieuwe werkgelegenheid
IMpact – Arbeidstoeleidingsbedrijf
ArboPositief – Belangenorganisatie voor werkzoekenden

Delen en reageren met je facebook account