Werkbezoek ChristenUnie aan Spoorlanden en IJsseldelta Zuid

112

Spoorlanden

Maandag 14 maart jl. hebben de Statenfractie van de ChristenUnie Overijssel en de Gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie Kampen een werkbezoek gebracht aan het bedrijventerrein Spoorlanden in IJsselmuiden.

Zij zijn hier geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwbouwplannen van de bedrijven Postuma, van Marle, Beens-Driepak en Wielink. Deze bedrijven hebben een nauwe samenwerking op het gebied van leveren en distributie. Door de groei die deze bedrijven doormaken, is er op korte termijn behoefte aan nieuwbouw. De synergie die deze bedrijven met elkaar hebben maakt het wenselijk dat deze bedrijven op dezelfde locatie of dicht bij elkaar een nieuw pand vestigen. De ondernemers hebben mede daarom de wens neergelegd om nieuwbouw op een nieuw te ontwikkelen stuk grond, aangrenzend aan Spoorlanden, te realiseren.

De wens om in IJsselmuiden gevestigd te blijven wordt mede gevoed door de lokale gebondenheid. De bedrijven zijn trots op hun medewerkers die veelal uit deze omgeving komen, en de producten die zij verkopen komen ook uit de streek. De ChristenUnie wil graag meewerken aan het behoud van deze bedrijven voor Kampen. Zoals fractievoorzitter Johan Witteveen meegaf aan de ook aanwezige bestuurders: ‘dit zijn bedrijven die belangrijk zijn voor onze gemeente, daar moeten we ons volop voor inzetten’.
IJsseldelta Zuid

Aansluitend hebben de Statenleden van de ChristenUnie Overijssel en ChristenUnie Raadsleden uit de gemeente Kampen een werkbezoek gebracht aan aannemerscombinatie Isala Delta om zich te laten informeren over de werkzaamheden en laatste ontwikkelingen binnen IJsseldelta Zuid. De werkzaamheden gaan in ras tempo voort, aan het eind van deze week is het baggeren van de IJssel grotendeels voltooid.
Met name de aandacht voor het aspect veiligheid voor zowel de eigen werknemers als voor de mensen die op een andere manier betrokken zijn bij de aanleg van de By-pass werd door de aannemer uiteengezet.

Rijkswaterstaat is trots op het Ruimte voor de Rivier project. De manier waarop Nederland omgaat met de veiligheid tegen hoogwater geniet internationale belangstelling. Met name het besluitvormingsproces waarbij zoveel partijen hun inbreng hebben, geniet veel aanzien in het buitenland. Tijdens een afsluitende rondrit door het IJsseldelta Zuid gebied heeft de aannemer laten zien welke werkzaamheden precies uitgevoerd worden.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.