KAMPEN – De internationale Week van Gebed voor Eenheid heeft dit jaar als thema: ‘Recht voor ogen’. Dit thema is voorbereid door christenen uit Indonesië. De Week van Gebed is een initiatief van De Raad van Kerken en MissieNederland. Zes Kamper kerken verwelkomen de deelnemers van 21 tot en met 27 januari.

Tijdens de Week van Gebed wordt iedere dag een probleem besproken, dat door onrecht wordt veroorzaakt. De kerken houden samen het recht voor ogen in gebeden en daden. De centrale bijbeltekst Deuteronomium 16 vers 10-20 is gekozen door de Indonesische kerk. In dat hoofdstuk gaan Gods voorschriften over festiviteiten over in de opdracht om rechters aan te stellen en het recht te zoeken. Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar.

De Beraadsgroep van Kerken in Kampen is dankbaar dat zij de Week van Gebed opnieuw interkerkelijk kan aanbieden en beleven. De locaties zijn: maandag in de Vrije Evangelische Gemeente (Boven Nieuwstraat 114), dinsdag Baptistengemeente (Triangel 1), woensdag Eudokiakerk (Wederiklaan 54), donderdag St. Annakapel (Broederweg 10), vrijdag Leger des Heils (Boven Nieuwstraat 33-35). Deze samenkomsten beginnen om 19.00 uur en duren ongeveer een half uur.

Op dinsdagavond is er – tegelijk met de andere samenkomst, maar in een andere ruimte – een speciale kinderdienst. Kinderen kunnen daar onder goede begeleiding leren hoe mooi het is om samen op verschillende manieren te bidden. De afsluiting van de Week van Gebed is op zondag 27 januari om 17.00 uur bij internationale kerk SOZO Mission (Boven Nieuwstraat 33-35).

De organisatie van deze week is in handen van de bij de Beraadsgroep van Kerken in Kampen aangesloten kerken. Informatie www.weekvangebed.nl of voorganger en coördinator Gijs de Bree (gdebree@gmail.com of 06 – 16134630).

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.