In een aantal series vertellen medewerkers van de bibliotheek Kampen tijdens de sluiting vanwege de maatregelen rondom het Corona-virus hun verhaal. Deze keer Irma Hollander, werkzaam als consulent Jeugd & Educatie en BoekStartcoach. Zij houdt zich bezig met de organisatie en coördinatie van de BoekStartochtenden, BoekStartcoach, VoorleesExpress en Kinderzwerfboek.

Anders
Mijn brievenbus is gekraakt. Zomaar. Er klonken vreemde geluiden vanachter het deurtje van de brievenbus en toen ik er in keek lag er geen post, maar takjes en plukjes mos.
Iedere dag kwam er wat bij totdat er uiteindelijk een klein nestje lag. Het vogeltje die dat nestje aan het maken is heb ik nog niet kunnen ontdekken. En nee het is geen postduif. Ik heb een briefje op de brievenbus geplakt of de post de komende tijd in het kastje kan worden gelegd. Dat is anders dan anders: plotsklaps van de een op de andere dag. Zo rijd je met de auto naar Kampen omdat je op weg bent naar het werk en een dag later wordt met klem geadviseerd om thuis te blijven vanwege Corona.

BoekStartochtenden/BoekStartcoach
Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur is er in de Van Mulkenzaal een BoekStartochtend speciaal voor ouders/grootouders of oppas met kinderen tussen de 0 – 4 jaar. Een zestal vrijwilligers zetten zich hiervoor bij toerbeurt in. Ze ontvangen de volwassenen, verzorgen een kopje thee of koffie, maken een praatje en voor de kinderen is er een glaasje limonade.

Omdat je met voorlezen aan kleine kinderen niet vroeg genoeg kunt beginnen is er een voorleesmoment. Dankzij onze samenwerking met de kinderopvang komen er medewerkers van de Kinderopvang voorlezen. De jeugdverpleegkundige komt 1 x per 2 weken langs en geeft zo nodig adviezen aan ouders. 1x per maand wordt er een themaochtend gehouden en 1x per maand is er digitaal voorlezen die ik verzorg.

Om 11.00 begint mijn spreekuur, als BoekStartcoach (zie filmpje hierboven) geef ik adviezen aan ouders. Daarnaast ga ik op huisbezoek. Ik vertel aan ouders hoe ze kunnen ‘speellezen’ met hun baby en laat verschillende babyboekjes zien. Als cadeautje neem ik het BoekStartkoffertje mee. Ouders kunnen het BoekStartkoffertje ook ophalen in de Bibliotheek waarbij we meteen een lidmaatschap voor hun kindje afsluiten. Wist u dat we al boekjes hebben voor baby’s vanaf een maand of 3? U kunt ze jammer genoeg nu nog niet lenen maar straks wanneer alles weer gewoon is wel.

Geïnteresseerde ouders kunnen zich aanmelden voor onze besloten BoekStart Facebook pagina. We naderen de 100 leden. De 100ste aanmelding verdient een prijsje. Misschien bent u dat wel!

VoorleesExpress
Als projectleider VoorleesExpress Kampen match ik gezinnen waar voorlezen niet zo vanzelfsprekend is aan een voorlezer. De voorlezer komt 20x een uurtje in de week bij het gezin thuis en introduceert een voorleesritueel. (Voor)lezen is belangrijk, het is goed voor de taalontwikkeling en zorgt voor een grote woordenschat: voorlezen maakt je rijker!

Gezinnen worden aangemeld door een toeleider: de leerkracht, de logopedist of een wijkverpleegkundige. Na aanmelding neem ik contact op met het gezin en ga ik op huisbezoek. Ik leg aan ouders uit wat de VoorleesExpress is en wat de VoorleesExpress van de ouders verwacht. We spreken gezamenlijke doelen af. Vervolgens ga ik op zoek naar een geschikte voorlezer en starten de voorleessessies. Tussendoor vindt er een evaluatie plaats en aan het eind van de 20x ontvangt het gezin een leesstimuleringstas. De toeleider volgt het hele proces. Zo nodig neemt de voorlezer contact op met de toeleider.

Het belangrijkste doel van de VoorleesExpress is dat ouders na 20x het voorlezen overnemen. Dat ze ervaren hoe waardevol het is om samen met je kind een verhaal te lezen en om erover door te praten. Verhalen maken je wereld groter, wakkeren je fantasie aan, zorgen voor betere schoolprestaties. Helaas ga ik nu niet op huisbezoek bij nieuwe gezinnen en leest geen enkele voorlezer bij een VoorleesExpressgezin. Ik bel ze op en vraag wat we als Bibliotheek voor de kinderen kunnen betekenen. Maar straks, als alles weer gewoon is …..


Kinderzwerfboek
Er zijn inmiddels zo’n 13 kinderzwerfboekstations in de Gemeente Kampen te vinden. Een tweetal zijn in oprichting. U vindt de kinderzwerfboekenstations bij apotheken, basisscholen, bij particulieren, het Voedselpark de Groene Brunneper of in het wijkcentrum Reijersdam.

Bij een station kunt u boeken halen of brengen. Ieder boek heeft een sticker met de tekst Neem mij mee, laat me zwerven. Samen met enkele beheerders van de stations zijn we een plan in elkaar aan het zetten hoe we in de zomervakantie een leuke activiteit kunnen bedenken. Nu zijn niet alle stations zijn open maar straks als alles weer gewoon is….

Alles is anders
Sinds 17 maart werk ik thuis. De afgelopen 3 weken ben ik niet naar Kampen gereden. Geen collega’s live gezien. Dat is vreemd en onwennig. Toch heeft deze periode, waarin we nog middenin de Corona crisis zitten ook positieve kanten. Ik heb me erover verbaasd hoe creatief mensen worden. Er verschenen achter de ramen van de huizen allerlei beren. Kinderen werden opgeroepen om beren te tellen. Kent u het boek De berenjacht?

De digitale mogelijkheden zijn overweldigend, bijvoorbeeld omdat we een kleine Bibliotheek zijn hebben we geen OR maar een PVT (Personeelsvertegenwoordiging). Samen met 2 andere collega’s zit ik in de PVT. Zo heb ik voor het eerst gezoomd (digitaal vergaderd) met collega’s OR en PVT uit heel Nederland. Als collega’s Bibliotheek hebben we een uitleg over hoe Teams werkt gehad, een andere mogelijk om digitaal te vergaderen. We hebben sinds een aantal weken de mogelijkheid om digitaal aan cursussen deel te nemen via Good Habitz. De luisterbieb is net actief geworden.

Samen aan de keukentafel
Op sommige thuiswerkdagen haakt mijn jongste dochter Talitha aan, we zetten de koffiepot in het midden van de tafel, we zitten anderhalve meter van elkaar af en we werken digitaal. We chatten met collega’s en we sparren. Er komen geluiden uit de brievenbus. Straks als alles weer gewoon is vliegen uit mijn brievenbus jonge vogeltjes, worden er weer BoekStartochtenden gehouden en gaan voorlezers aan de slag in hun VoorleesExpressgezinnen. Straks als alles weer gewoon is.

Zorg goed voor uzelf en degene die u lief zijn.

Hartelijke groet,
Irma Hollander