Over 2020 zal geen precario belasting worden geheven over de terrassen in de gemeente Kampen. De fracties van VVD en Kampen Sociaal hebben voorgesteld deze belasting niet te innen. Volgens Beent Keulen, fractievoorzitter VVD, heeft de horeca het buitengewoon zwaar door de Coronacrisis.

“We hebben enorme bewondering voor de creativiteit en het doorzettingsvermogen van de horeca om er in deze tijd er het beste van te maken. We zijn blij voor de horeca dat het is gelukt en dat er geen precario zal worden geïnd!”
Het college heeft na de inzet van beide fracties in de raadsvergadering van 17 december laten weten door middel van een subsidieregeling de ondernemers volledig te compenseren. Daarmee komt de precariobelasting voor terrassen over 2020 op nihil.