(ingezonden politiek)

VVD Kampen wil op korte termijn duidelijkheid van het college over de gevolgen en de uitwerking van de PAS (Programma Aanpak Stikstof). Mogelijk moet de gemeenteraad gemaakte plannen heroverwegen. Dan moet je weten waar je aan toe bent, volgens VVD raadslid Harry Bruins. De VVD fractie heeft hierover een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders.

 

Op 29 mei 2019 deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak in een aantal beroepsprocedures over de PAS.
De uitspraak heeft grote gevolgen voor plannen of projecten die kunnen leiden tot een toename van de depositie van stikstofoxiden en/of ammoniak. Met behulp van een depositieberekening moet dit worden aangetoond.
De Rijksoverheid heeft aangekondigd dat zij verwacht medio september 2019 met (tussen)oplossingen te komen en in april 2020 met een structurele aanpak.
Omdat onze gemeente midden in Natura 2000 gebied ligt, bestaat de kans dat ook de gemeente Kampen de gevolgen zal ondervinden.

De VVD fractie vraagt van het college een zo uitvoerig mogelijk antwoord over wat de impact is voor alle activiteiten zoals woningbouw, industrie, infrastructuur, landbouw en evenementen.
Natuur en een gezonde luchtkwaliteit vindt de VVD belangrijk. Echter wel moet er een goede balans zijn met de grote opgaven voor woningbouw, infrastructuur en landbouw, volgens de VVD fractie. Houdt het voor onze inwoners wel betaalbaar.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.