Vrijzinnigen presenteren in Sint Annakapel feestelijke startdienst nieuw kerkelijk seizoen

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

101
Anneke van der Velde van de Vrijzinnige Hervormden aan de Vloeddijk in Kampen. Foto Freddy Schinkel, IJsselmuiden © FS20191106

Binnenkort gaat weer het nieuwe kerkelijke seizoen bij de Vrijzinnigen van start. Zoals gebruikelijk presenteren zij tegelijkertijd hun nieuwe seizoenprogramma met tal van activiteiten. ‘Dit jaar is gekozen voor het thema ‘Onderweg’’, vertelt voorganger Anneke van der Velde. Op zondag 6 september vindt de aftrap – met een kerkdienst – plaats in de Sint Annakapel.

‘Iedereen is zeer welkom’, vertelt Anneke. ‘Neem familie, vrienden, kinderen mee. Tenslotte is ons thema ‘Onderweg’ en ik zou graag zien dat mensen zo mogelijk iemand meenemen die jonger is dan zijzelf, maar met wie ze zich wel ‘onderweg’ in het leven voelen.’ Organist Henk van Marle zorgt voor de muzikale ondersteuning. Nelleke Rombout, Henk Jans en Chaja Wonsoff zullen de dienst (start vanaf 10.15 uur) met hun zang verlevendigen. Ook krijgen alle aanwezigen ter plekke het seizoenprogramma, met een rijk aanbod aan activiteiten, uitgereikt.

Boeiende reis
‘In de Bijbel gaat het voortdurend over wegtrekken uit je vertrouwde omgeving en onderweg zijn. Omdat God je roept, of omdat je je innerlijke stem volgt. Abraham, Jacob, Mozes, Jona, Naomi; allemaal gaan ze op pad, hun God of hun hart achterna. Ook Jezus was voortdurend onderweg’, vertelt Anneke. ‘Geloven is bewegen; wegtrekken uit je vanzelfsprekendheden, en in vertrouwen samen op weg gaan. Ook als geloofsgemeenschap, als Vereniging van Vrijzinnigen, doen we dat. En de reis is niet altijd eenvoudig, zeker niet de laatste maanden, waarin we rekening moeten houden met alle richtlijnen om de epidemie geen kans te geven. Maar hoe dan ook: de reis is altijd boeiend. Omdat we betrokken reisgenoten zijn, die benieuwd zijn naar elkaars ervaringen. Die omzien naar elkaar als het even niet zo gemakkelijk gaat. Die onderweg met elkaar in gesprek zijn en van elkaar willen leren. Laten we zo ook het komende kerkelijk jaar in gaan. Samen onderweg. Nieuwe ervaringen opdoen, in verbondenheid met elkaar.’

Sint Annakapel
Omdat het Verenigingsgebouw van de Vrijzinnigen zelf onvoldoende mensen – met een afstand van anderhalve meter tot elkaar – kan herbergen, is besloten om uit te wijken naar de Sint Annakapel aan de Broederstraat. ‘Hier kunnen we de mensen veilig en conform de regels van het RIVM een plekje bieden.’ Dit betekent ook dat er geen samenzang zal zijn, om zo eventuele besmetting via de lucht te voorkomen. ‘Er zal geneuried worden, samen met de zang van de zangers die op grotere afstand van een ieder zal staan.’ Organist Henk van Marle zorgt voor de muzikale ondersteuning. Nelleke Rombout, Henk Jans en Chaja Wonsoff zullen de dienst met hun zang verlevendigen. Na de dienst is er dan, ter afsluiting, een feestelijk kopje koffie of thee met wat lekkers. ‘Wel moeten we een ieder verzoeken weer te gaan zitten en de versnapering op de eigen plek te nuttigen’, klinkt het. ‘En hoest je, heb je koorts of voel je je niet lekker, dan blijf je natuurlijk thuis.’

Vanwege het naleven van de RIVM-regels, zijn er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Daarom wordt u verzocht zich vóór zondag 6 september aan te melden. Dit kan per email: [email protected] De plaatsen worden in volgorde van aanmelden toegekend, totdat de maximaal aanvaardbare bezetting is bereikt. Anneke: ‘Op de bonnefooi langskomen en hopen op een plekje, mag, maar we kunnen niet garanderen dat er dan nog een stoel vrij is. Om teleurstelling te voorkomen is reservering gewenst.’

Meer over de vrijzinnigen
Vrijzinnigen hebben een open, kritische, tolerante en vrije houding naar de samenleving, haar ontstaan en de toekomst. Een houding waarin zij proberen betrokken en bewust te leven en te zoeken naar de persoonlijke beleving van de zin van het bestaan. Ze gaan het gesprek aan tussen jong en oud, binnen eigen kring en met buitenstaanders, tussen christenen en andersdenkenden. Zij zijn benieuwd en geïnteresseerd naar het levensverhaal van de ander, van u. Het betekent vooral dat ze proberen goed te leven samen met onze medemens in een steeds veranderende samenleving. Vrijzinnigheid staat voor een haast seculiere beleving van het christendom. Dat wil zeggen dat ze niemand vertellen hoe hij of zij moet geloven. Dogmatisch denken is taboe. Naast de Bijbel wordt rijkelijk gebruik gemaakt van filosofie, kunst, literatuur, muziek; eigenlijk van alle bronnen die inspiratie kunnen bieden. De menselijke ratio wordt net als bij het humanisme hoog aangeslagen. Vrijzinnigen zijn op zoek, naar zichzelf, naar de wereld, naar anderen en naar het goddelijke gevoel. De vragen die zij zich stellen zijn: “Wie ben ik? Wie zijn wij? Waar gaan we heen? Waar leven we voor?” De kracht zit hem in de grote verscheidenheid van gedachten, de ruimte en het respect dat wordt ervaren voor het op eigen wijze geloven en denken. Meer weten? Kijk op www.vrijzinnigkampen.nl.