Vrijzinnigen overdonderd door grote belangstelling voor ‘preek van de leek’

0
374

KAMPEN – Voorganger Anneke van der Velde van de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder is een gelukkig mens. De belangstelling voor ‘de preek van de leek’ bij de zogenoemde ‘Zondag Anders’ dienst van zondag 20 januari was zo groot, dat er nog een tweede Zondag Anders met lekenpreken op zondag 3 februari moest worden gepland.

Een Zondag Anders dienst is toegankelijk voor iedereen en biedt ook voor niet-kerkelijken een mooi moment van bezinning. ‘In de Zondag Anders bijeenkomsten bezinnen we en vieren we buiten de grenzen van één expliciete levens- of geloofsovertuiging’, vertelt voorganger Anneke van der Velde. ‘Teksten en muziek uit verschillende levensbeschouwingen komen aan bod.’

Lekenpreken
Tijdens de Zondag Anders dienst van 20 januari wilde Anneke graag leken de kans geven om te vertellen waar zij in geloven. ‘De belangstelling hiervoor is zo groot, dat we niet iedereen op zondag 20 januari het woord kunnen geven. Zodoende hebben we een extra Zondag Anders met lekenpreken op 3 februari gepland.’ Duidelijk is dat haar oproep, eerder gedeeld in de media en via de nieuwsbrief aan leden en belangstellenden, niet aan dovemansoren is besteed. ‘Er komen ook mensen van buiten onze kring preken’, vertelt ze. ‘Dat is natuurlijk geweldig!’

Preek van burgemeester
‘Het gaat erom dat je in ongeveer vijf minuten helder maakt waar jij in gelooft. Je mag dat doen door een preek te houden, maar ook door een tekst, muziek, of een gedicht te laten horen. Je mag ook iets laten zien of iets laten beleven. Wat betreft vorm en inhoud zijn er geen grenzen. Als je er maar mee duidelijk kunt maken waar jij al dan niet in gelooft. Zo komt er een mozaïek tot stand van alles waar de bezoekers van de Levensbron in geloven, waarmee we elkaar kunnen inspireren.’
Het idee voor de ‘preek van de leek’ ontstond als knipoog naar 27 januari, de zondag waarop de burgemeester van Kampen zijn eigen ‘preek van de leek’ in de Levensbron komt houden. ‘Afgelopen zondag werden er zes lekenpreken gehouden’, vertelt Anneke. ‘Ze waren zeer divers qua inhoud en stemden de aanwezigen – een hele zaal vol – tot nadenken; brachten nieuwe inzichten.’

Mochten er nog meer mensen eens willen vertellen waar zij nu eigenlijk in geloven, dan kan dat nog steeds. Meld dit bij Anneke door te mailen naar veld5834@planet.nl en misschien dat er dan zelfs een derde Zondag Anders met lekenpreken georganiseerd kan worden. Wie de dienst van 27 januari en/of 3 februari wil bijwonen: er wordt gestart om 10.15 uur in Levensbron aan de Vloeddijk 62.

Meer over vrijzinnigheid
Vrijzinnigen hebben een open, kritische, tolerante en vrije houding naar de samenleving, haar ontstaan en de toekomst. Een houding waarin zij proberen betrokken en bewust te leven en te zoeken naar de persoonlijke beleving van de zin van het bestaan. Zij gaan het gesprek aan tussen jong en oud, binnen eigen kring en met buitenstaanders, tussen christenen en andersdenkenden. ‘Het betekent vooral dat we proberen goed te leven samen met onze medemens in een steeds veranderende samenleving.’ Vrijzinnigheid staat voor een haast seculiere beleving van het christendom. ‘Dat wil zeggen dat we niemand vertellen hoe hij of zij moet geloven. Dogmatisch denken is taboe. Naast de Bijbel wordt rijkelijk gebruik gemaakt van filosofie, kunst, literatuur, muziek; eigenlijk van alle bronnen die inspiratie kunnen bieden. De menselijke ratio wordt net als bij het humanisme hoog aangeslagen.’ Vrijzinnigen zijn op zoek, naar zichzelf, naar de wereld, naar anderen en naar het goddelijke gevoel. De vragen die zij zich stellen zijn: ‘Wie ben ik? Wie zijn wij? Waar gaan we heen? Waar leven we voor?’ ‘We proberen onszelf, de wereld om ons heen en het onbenoembare te bestuderen, te bewerken, te bewonderen en kritisch te benaderen. Daarbij bespreken en toetsen we onze bevindingen met elkaar om zo verder te kunnen komen op onze eigen spirituele reis. De kracht zit hem in de grote verscheidenheid van gedachten, de ruimte en het respect dat wordt ervaren voor het op eigen wijze geloven en denken.’ Meer weten? Kijk op www.vrijzinnigkampen.nl

Delen en reageren met je facebook account