Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

KAMPEN – Al enkele jaren worden zijn filosofie-bijeenkomsten bijzonder gewaardeerd en druk bezocht. Ze zijn inmiddels een vast onderdeel van het seizoenprogramma van de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder (VvV). Avonden waarbij leuke gesprekken plaatsvinden. Ook dit seizoen is Bart Wallet daarom weer hun vaste huisfilosoof. Hij zet bezoekers dit jaar aan het denken over thema’s die allemaal met “vrijheid” te maken hebben. De filosofieavond vindt plaats op donderdag 31 oktober in Levensbron aan de Vloeddijk 62.

‘Deze avond wordt het vrijheid denken van John Stuart Mill besproken’, vertelt Bart. ‘Mill (1806-1873) heeft tot aan de dag van vandaag grote invloed. De kern van zijn denken is niet alleen de volkomen vrijheid van meningsuiting, maar ook de gelijkstelling van man en vrouw op politiek en maatschappelijk terrein, waarin hij zijn tijd ver vooruit was.’

‘Alles mag’
‘Een van zijn uitgangspunten is dat alles mag, zolang we anderen maar geen fysieke schade toebrengen. Binnen de hedendaagse milieu-ethiek kan dat de vraag opwerpen of wij fysieke schade toebrengen aan anderen door de CO2-uitstoot, de export van afval, het stikstofprobleem en verder alles wat mens en milieu verontreinigt. Zijn wij verantwoordelijk?’ Vragen die Bart deze avond met de aanwezige belangstellenden aan de orde wil stellen, zijn: Mogen wij onze mening altijd en overal kenbaar maken, ook als die kwetsend voor anderen is? Mag de politiek of de rechterlijke macht ingrijpen bij ongewenste meningsuitingen? Moeten we alle culturele en godsdienstige uitingen, bijvoorbeeld ritueel slachten, meisjesbesnijdenis en het dragen van een boerka verbieden? Volgens Mill mogen wij geen schade aan anderen toebrengen. Doen wij dat wel door het milieu te vervuilen?

Donderdag 31 oktober, Levensbron, Vloeddijk 62, vanaf 20.00 uur. De toegang is gratis. Wel wordt een euro voor koffie en/of thee gevraagd. De volgende avonden vinden plaats op 28 november en 9 januari.

Meer over de vrijzinnigen
Vrijzinnigen hebben een open, kritische, tolerante en vrije houding naar de samenleving, haar ontstaan en de toekomst. Een houding waarin zij proberen betrokken en bewust te leven en te zoeken naar de persoonlijke beleving van de zin van het bestaan. Ze gaan het gesprek aan tussen jong en oud, binnen eigen kring en met buitenstaanders, tussen christenen en andersdenkenden. Zij zijn benieuwd en geïnteresseerd naar het levensverhaal van de ander. Het betekent vooral dat ze proberen goed te leven samen met onze medemens in een steeds veranderende samenleving. Vrijzinnigen vertellen niemand hoe hij of zij moet geloven. Dogmatisch denken is taboe. Naast de Bijbel wordt rijkelijk gebruik gemaakt van filosofie, kunst, literatuur, muziek; eigenlijk van alle bronnen die inspiratie kunnen bieden. De menselijke ratio wordt net als bij het humanisme hoog aangeslagen. Vrijzinnigen zijn op zoek, naar zichzelf, naar de wereld, naar anderen en naar het goddelijke gevoel. Meer weten? Kijk op www.vrijzinnigkampen.nl.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.