-Advertentie-
logo IJsseloevers

INGEZONDEN

In de raadsvergadering van 6 juli jl. deed het College van B&W een voorstel aan de gemeenteraad Kampen om in te stemmen met de uit burgerparticipatie voortgekomen plannen voor Bolwerk Buitenwacht.

In 2014 zijn door de gemeenteraad van Kampen kaders opgesteld waarmee een, voor Kampen, uniek proces van burgerparticipatie werd opgestart. Een jaar lang hebben inwoners van Kampen en IJsselmuiden, omwonenden, ondernemers, bezoekers, creatievelingen, politici en vele anderen onder bezielende leiding van procesbegeleider Frans Soeterbroek de toekomstige ontwikkelingen vormgegeven. Het uit deze gebiedsateliers voortgekomen rapport is op 5 maart 2015 unaniem door de gemeenteraad aangenomen als startpunt voor concrete planvorming. De Vrienden van Bolwerk Buitenwacht zijn toen aangesteld om de uitkomsten van de gebiedsateliers te bewaken.

Met deze kaders als uitgangspunt zijn de plannen ontwikkeld. Plannen voortgekomen uit een nauwe samenwerking tussen de gemeenteraad, de gemeentelijke organisatie en de inwoners en ondernemers van Kampen én IJsselmuiden.

Voorafgaand aan de raadsvergadering van 6 juli jl. werd al duidelijk dat meerdere politieke partijen, onder druk van de Ondernemersvereniging Kampen, zouden gaan pleiten voor significant meer parkeerplekken in dit gebied dan uit de planvorming en burgerparticipatie naar voren was gekomen. Daags voor de vergadering hebben de Vrienden van Bolwerk Buitenwacht nog een uiterste poging gedaan om de gemeenteraad tot een compromis te bewegen voor wat betreft het aantal parkeerplekken in het gebied.

Tot onze spijt heeft een meerderheid van de gemeenteraad, te weten de ChristenUnie, SGP, CDA, VVD, SP en PVDA dit compromisvoorstel niet willen overwegen. Een prachtig plan voor een bijzonder gebied, waarbij met ALLE belangen rekening is gehouden, is nu door bovengenoemde partijen onderuit gehaald omdat één partij voor één vermeend belang heeft gepleit, namelijk parkeren.

De Vrienden van Bolwerk Buitenwacht zijn zwaar teleurgesteld in de starre opstelling van deze meerderheid van de gemeenteraad van Kampen. Door aan het einde van een zorgvuldig proces zelf de eigen kaders te wijzigen hebben de bovengenoemde partijen aangetoond niet een betrouwbare gesprekspartner te zijn voor de inwoners van Kampen.

Aangezien burgerparticipatie door de ChristenUnie, SGP, CDA, VVD, SP en PVDA niet wordt gewaardeerd zien de Vrienden van Bolwerk Buitenwacht geen andere mogelijkheid dan zich terug te trekken uit het proces.

Met vriendelijke groet,

De Vrienden van Bolwerk Buitenwacht

In de bijlage is het compromisvoorstel te lezen dat door de Vrienden van Bolwerk Buitenwacht aan de gemeenteraad is gestuurd.

2017-07-05-BolwerkBuitenwacht-Compromisvoorstel

Delen en reageren met je facebook account

5 REACTIES

Comments are closed.