-Advertentie-

Statenlid Kees Slingerland heeft vragen aan Gedeputeerde Staten (GS) gesteld over het toestaan van het afschieten van spreeuwen in de gemeente Kampen. De spreeuw is in Nederland nog steeds regelmatig voorkomend, ondanks dat het aantal broedende spreeuwen al sinds enige decennia daalt. Al meer dan 25 jaar neemt het aantal spreeuwen in Nederland, en ook in Overijssel, als broedvogel af met zo’n 5 % per jaar. Volgens de regels van de provincie Overijssel mogen de dieren dan in principe niet worden afgeschoten. Toch heeft GS daar kortgeleden een uitzondering op gemaakt in de gemeente Kampen. GroenLinks is daar verbaasd over. In afstemming met de GroenLinks-raadsfractie van Kampen zijn daarover dan ook vragen gesteld.

Ontheffing
De gestelde vragen hebben betrekking op de ontheffing die is verleend voor het afschieten van spreeuwen in de gemeente Kampen. Dit, terwijl in en om Kampen diverse bijzondere natuurgebieden te vinden zijn die gemakkelijk verstoord kunnen worden. Kees Slingerland daarover: ‘Als je er landelijk naar wijkt Overijssel hierin af van andere provincies, vrij bijzonder, want bijvoorbeeld een groene provincie als Friesland heeft de afgelopen vijf jaar nooit een dergelijke uitzondering gemaakt’. Juist daarom is het belangrijk om te weten of het afschieten van spreeuwen in Overijssel, de Tuin van Nederland, vaker wordt toegestaan. De Faunabeheereenheid Overijssel kreeg in juli j.l. van GS Overijssel immers wel een ontheffing van het afschietverbod voor het grondgebied van de Wildbeheereenheid (WBE) Jachtvereniging Kampen.

Spreeuwen schadelijk voor mais?
De mening over de schade die spreeuwen aanrichten verschilt, maar het Kamper GroenLinks-raadslid Niels Jeurink is daarover duidelijk: ‘het afschieten van spreeuwen om zo de schade aan maïs te beperken is niet nodig en niet effectief. Delen van de gemeente Kampen zijn aangewezen als Natura-2000-gebied en verdienen dus extra bescherming. Schieten op spreeuwen betekent ook verstoring van allerlei andere dieren, zoals de schuwe roerdomp en de purperreiger’. GroenLinks dringt in zijn vragen dan ook aan op een actievere inzet vanuit de provincie richting bescherming van vogels.

 

 

Bron: www.groenlinks.nl

Delen en reageren met je facebook account

6 REACTIES

  1. Hier kan ik mij behoorlijk kwaad om maken!!!! Ik ben niet alleen lid van de vogelbescherming en doe er dus alles aan om de bescherming van vogels waar te maken, maar spreeuwen zijn ook nog eens heel nuttig voor de natuur. Laat de prachtige spreeuw met rust!

Comments are closed.