In het geval de eerste echtgenoot overlijdt en de langstlevende echtgenoot en de kinderen de enige erfgenamen zijn, waarbij alle goederen zijn toegedeeld aan de langstlevende echtgenoot en de kinderen een geldvordering verkrijgen (de “wettelijke verdeling”), is het aan te raden om de grootte van deze vordering in een notariële akte vast te leggen.

Het is mij al meerdere keren overkomen dat bij het overlijden van de tweede ouder, de kinderen niet weten hoe groot hun vordering was uit de nalatenschap van de eerste ouder.
Vooral als de eerste ouder al langere tijd geleden is overleden, blijkt het soms moeilijk de juiste gegevens boven water te krijgen. Het achterhalen van een waarde van een woning wordt lastig. Wat waren de saldi van bankrekeningen? Was er ander vermogen? De kinderen weten dat vaak niet.
Deze gegevens staan wel opgenomen in de erfbelastingaangifte. Maar op een gegeven moment raakt deze kwijt. Soms beschikt de Belastingdienst nog over een kopie maar als deze de aangifte ook niet heeft of er is destijds geen aangifte gedaan, dan is het lastig om nog te achterhalen wat de vorderingen waren.

Dat is zonde! Omdat het kennen van de grootte van de geldvorderingen, erfbelasting bespaart bij de erfenis van de langstlevende echtgenoot. De geldvorderingen mogen namelijk in mindering worden gebracht op het erfdeel, dat het kind verkrijgt uit de nalatenschap van de tweede ouder. Als er ook nog rente berekend kan worden over deze vorderingen vormt dit vaak een flinke aftrekpost.

Het vaststellen van de grootte van de geldvorderingen van de kinderen kan ook wenselijk zijn in geval van opname in een verzorgingshuis van de langstlevende ouder. Dit is het geval indien er een eigen bijdrage betaald moet worden, die wordt berekend over het vermogen van de langstlevende echtgenoot. (de AWBZ-clausule)
Als de erfdelen van de kinderen vastliggen en de bepaling over opeisbaarheid van de kindsdelen en rente bij opname van de langstlevende in een zorginstelling in uw testament is opgenomen, zouden deze geldvorderingen op dat moment kunnen worden uitgekeerd aan de kinderen, waardoor het vermogen van de langstlevende echtgenoot en daardoor wellicht diens eigen bijdrage kan dalen.

Ook bij een echtscheiding of faillissement van een kind of bij eventueel hertrouwen van de langstlevende kan het vaststellen van de vorderingen uitkomst bieden.

Het vastleggen van de vorderingen van de kinderen, kunt u het beste doen in een notariële akte, omdat deze altijd terug te vinden is, ook na tientallen jaren.

Vragen of behoefte aan een gratis vrijblijvend informatief gesprek? Bel voor een afspraak 038-332 55 55 / 038-385 10 30 of bezoek onze website: www.ijsseloevers.nl

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.