Kampen - Anneke van der Velde van de Vrijzinnige Hervormden aan de Vloeddijk in Kampen. Editie FL Foto Freddy Schinkel, IJsselmuiden © FS20191106

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

KAMPEN – Eerder al volgden ze de RIVM-richtlijnen en streepten ze bij de vrijzinnigen kerkdiensten en activiteiten door om zo de verspreiding van het
coronavirus te voorkomen. Deze week lanceert voorganger Anneke van der Velde van de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder (VvV) een eigen podcast, zodat ze haar gemeente een (extra) hart onder de riem kan steken. ‘Onze paasdienst, een belangrijke viering voor christenen zou ik graag op video willen vastleggen en zo willen delen’, aldus de inventieve voorganger.

De VvV telt relatief gezien veel oudere leden; mensen die allemaal binnen de zogenoemde risicogroep vallen. Zelfs zonder de richtlijnen van de RIVM zouden deze mensen daarom al uit eigen beweging thuis zijn gebleven, zo weet Van der Velde.

Stille hoop
‘Natuurlijk hadden we nog de stille hoop dat we onze paasviering samen hadden kunnen vieren, maar inmiddels weten we allemaal dat we tot 1 juni niet mogen samenkomen.’ Het noopte de voorganger tot het bedenken van een plan. ‘Ik heb de afgelopen tijd nagedacht over hoe ik mijn taak als voorganger op een digitale manier vorm kan geven. Natuurlijk heb ik contact met mensen via telefoon, mail, kaartjes, maar er is meer mogelijk.’ Daarbij dacht ze in eerste instantie aan korte videoboodschappen, maar koos ze er uiteindelijk voor om ‘podcasts’ te maken. Inmiddels staat de eerste podcast op de site (www.vrijzinnigkampen.nl) en hoopt ze er vanaf nu om de twee, drie dagen weer eentje aan toe te kunnen voegen.

‘En ik wil heel graag voor Pasen een online kerkdienst maken, zodat een ieder die dat wil met ons de wederopstanding kan vieren’, zo vertelt ze. ‘Wat kan dit ‘waarlijk opstaan’ van Jezus in deze tijd voor ons betekenen? Hoe moeten we dit begrijpen? Is het iets wat in een ver verleden is gebeurd, of gebeurt dit ‘opstaan uit de dood’ nog elke dag? En hoe dan? Tijdens de feestelijke Paasviering bezinnen we ons op deze vragen, en proberen we het belangrijkste feest van de kerk een actuele inhoud te geven. Er worden teksten gelezen, er worden liederen gezongen, en er worden liederen ten gehore gebracht.’ Anders dan andere jaren zal alleen dat goede gesprek bij een lekkere kop koffie, na afloop van de viering, met alle leden samen er niet zijn…

Meer over de vrijzinnigen
Vrijzinnigen hebben een open, kritische, tolerante en vrije houding naar de samenleving, haar ontstaan en de toekomst. Een houding waarin zij proberen betrokken en bewust te leven en te zoeken naar de persoonlijke beleving van de zin van het bestaan. Ze gaan het gesprek aan tussen jong en oud, binnen eigen kring en met buitenstaanders, tussen christenen en andersdenkenden. Zij zijn benieuwd en geïnteresseerd naar het levensverhaal van de ander, van u. Het betekent vooral dat ze proberen goed te leven samen met onze medemens in een steeds veranderende samenleving. Vrijzinnigheid staat voor een haast seculiere beleving van het christendom. Dat wil zeggen dat ze niemand vertellen hoe hij of zij moet geloven. Dogmatisch denken is taboe. Naast de Bijbel wordt rijkelijk gebruik gemaakt van filosofie, kunst, literatuur, muziek; eigenlijk van alle bronnen die inspiratie kunnen bieden. De menselijke ratio wordt net als bij het humanisme hoog aangeslagen. Vrijzinnigen zijn op zoek, naar zichzelf, naar de wereld, naar anderen en naar het goddelijke gevoel. De vragen die zij zich stellen zijn: “Wie ben ik? Wie zijn wij? Waar gaan we heen? Waar leven we voor?” De kracht zit hem in de grote verscheidenheid van gedachten, de ruimte en het respect dat wordt ervaren voor het op eigen wijze geloven en denken. Meer weten? Kijk op www.vrijzinnigkampen.nl.