In Kamperveen is bij een eendenbedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Het naastgelegen bedrijf met pluimvee wordt preventief geruimd. In totaal gaat het om ongeveer 29.000 vleeseenden. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Kamperveen. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Alle huidige landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht, blijven onverkort van kracht.

Dode dieren melden
Vindt u dode dieren op het land, dan kunt u dit melden bij de gemeente Kampen via telefoonnummer 14 038 (buiten openingstijden wordt u via dit nummer verwezen naar de piketdienst). Vindt u dode dieren in het water, dan kunt u dit melden bij het waterschap Drents Overijsselse Delta via telefoonnummer 088-2331200.

Meer informatie
Meer informatie over de vogelgriep vindt u op de websites van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksoverheid.

www.nvwa.nl/onderwerpen/vogelgriep-preventie-en-bestrijding
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep

foto’s Dik Kuiper

Delen en reageren met je facebook account