Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de panden Havenweg 3 en 5 te verkopen voor de vestiging van een horecabedrijf op de Koggewerf. De Koggewerf in Kampen is in ontwikkeling naar een Maritiem Erfgoedcentrum. Het terrein wordt opnieuw ingericht en er komt een aantal nieuwe gebouwen en voorzieningen, waaronder een horecabedrijf.

Als eerste is de museumhaven aangelegd en opgeleverd. De botenloods is op dit moment in aanbouw en de hellingbaan moet nog worden aangelegd. Een horecavestiging in de panden Havenweg 3 en 5 is de volgende stap.

Er wordt een gespecialiseerde horecamakelaar ingehuurd om serieuze kopers bij de gemeente te introduceren. Het inschakelen van de makelaar moet garantie bieden, dat de juiste mensen aan tafel komen, die op deze locatie een bedrijf willen vestigen, dat past binnen de doelstelling en de sfeer van het toekomstige Maritiem Erfgoedcentrum.

De panden worden in de huidige staat verkocht tegen de getaxeerde waarde. De ondergrond blijft in eigendom van de gemeente en er zal daarom een recht van opstal worden gevestigd. De panden moeten grondig worden opgeknapt en aangepast om ze geschikt te maken voor het nuttigen van een hapje en een drankje.

De Koggewerf wordt de komende jaren ontwikkeld tot het Maritiem Erfgoedcentrum IJsseldelta. Een toeristische trekpleister waar bezoekers kunnen zien en beleven hoe het leven in vroeger tijden in de nautische Hanzestad Kampen was. Het erfgoedcentrum richt zich op drie thema’s: Middeleeuwse Hanzehandelsstad, Visserij op de IJssel en de Zuiderzee en Opvang van bewoners van Schokland na ontruiming van het eiland.

Foto: Google maps

- Advertentie ToLocal -