(Ingezonden gemeente Kampen)

Voor dinsdag 10 september 2019 staat een vergadering van de commissie Inwoners gepland. De raad heeft op 5 september besloten die vergadering te laten vervallen.

Het raadsvoorstel Cultuurnota ‘Ruimte voor Cultuur: bouwstenen cultuurbeleid 2020-2023’ is het enige voor die vergadering geagendeerde onderwerp. De raad is van mening dat eerst het bezuinigingsproces moet worden afgerond voordat hij besluiten neemt over de Cultuurnota. In de begrotingsraadsvergadering van 12 en 14 november neemt de raad besluiten over de bezuinigingen. Dat betekent dat de Cultuurnota op zijn vroegst in december weer op de agenda komt.

- Advertentie ToLocal -