In het spuiseizoen van 28 oktober 2019 tot en met 31 maart 2020 wordt het scheepvaartverkeer inclusief de recreatievaart door de nieuwe schutsluis van de Reevesluis geleid. Dit is omdat aannemerscombinatie Isala Delta 28 oktober start met de bouw van de spuisluis. Deze wordt gebouwd ten oosten van de schutsluis. Op de plek waar nu de tijdelijke vaarweg ligt.

Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, wordt er een torenkraan op het middeneiland geplaatst, waarmee het benodigde materiaal vanaf het bouwterrein over de schutsluis kan worden gehesen. Voor de veiligheid zijn er voor de scheepvaart passeervensters ingesteld.

In het spuiseizoen (28 oktober 2019 tot en met 31 maart 2020) staan de deuren van de schutsluis open en is passeren alleen na aanmelding mogelijk. Tijdens de werkzaamheden staan de seinen standaard op dubbel rood en mag de scheepvaart niet passeren. Tijdens de passeervensters vinden er geen werkzaamheden plaats en worden de seinen bediend door de sluisbedienaar. Het is verboden om vanuit de schutsluis de kade en het sluisterrein te betreden. Dit is een bouwterrein. Dit wordt ook op de borden aangegeven. Vanaf 1 april 2020 gaat er daadwerkelijk geschut worden en wordt de schutsluis bediend.

Passeervensters
In verband met de werkzaamheden zijn er in deze periode beperkte doorvaartijden.
De passeervensters voor 28 oktober 2019 tot 31 maart 2020 zijn:

Maandag t/m vrijdag:
• 09:00 tot 09:30 uur
• 12:30 tot 13:00 uur
• 17:00 tot 17:30 uur
• 19:00 tot 21:00 uur

Zaterdag, zondag en feestdagen:
• 11:30 tot 12:00 uur
• 14:00 tot 14:30 uur
Voor meer informatie kijk op www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl/nl/reevesluis

Aanmelden voor passeervensters
Beroeps-en recreatievaartvaart moet zich minimaal 4 uur van tevoren aanmelden voor passage tijdens één van de passeervensters. Dit kan via CMIJ: de Centrale Meldpost IJsselmeergebied van Rijkswaterstaat in Lelystad.
• Telefoonnummer: 088-7974573

Doorvaarhoogte en breedte
Er geldt voor de gehele periode een doorvaarhoogtebeperking van 25 meter. De schutsluis is 10,5 meter breed. Op dinsdag en donderdag is de doorvaarhoogte maximaal 20 meter. Dit zijn de betonstortdagen. Er staat dan een betonpomp op het bouwterrein met een arm over de schutsluis naar de spuisluis. Hier moeten vaartuigen onderdoor varen.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.