Afgelopen week had wethouder Albert Holtland (GBK) een bijeenkomst bij de provincie met de wethouders van Dronten, Noordoostpolder, Zwolle en Urk. Allemaal zijn ze belanghebbende in het dossier van de N50. En dat was precies het onderwerp dat ter sprake kwam. Rijkswaterstaat gaf een update over de stand van zaken. De startbeslissing bij RWS om een stuk van de N50 aan te pakken was eind 2017 en in april van dit jaar werd het plan nader uitgewerkt. De vaststelling van het Ontwerptracé Besluit staat gepland voor november 2020 waarna het definitief vastgesteld kan worden in het vierde kwartaal 2021. Dan kan men beginnen met de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2022 en kan de nieuwe weg in 2023 worden geopend.

 

Door met de voorbereiding van de realisatie gelijk te gaan beginnen, na het vaststellen van het Ontwerptracé Besluit (dus voor het definitief vaststellen van het Tracé Besluit) kan winst behaald worden. Wacht men tot de vaststelling dan gaat opening van de weg pas plaatsvinden in 2025. RWS durft die versnelling wel aan omdat het hier een bestaand weg tracé betreft, waarbij alle grond al in bezit zijn is RWS. Alle kunstwerken zijn ook al aangepast. Al met al is er nog best veel werk te doen, maar het begin is er: het tracé besluit is genomen en het projectteam is geïnstalleerd.

 

Wethouder Holtland: “De wethouders van Dronten, NOP en Urk willen natuurlijk al verder denken om ook de rest van de weg aan te passen, want dit traject gaat alleen maar van Kampen naar Kampen-Zuid. De stukken Hattemerbroek-Kampen-Zuid zitten dus NIET in dit traject en daar wordt voorlopig ook niets aan gedaan nu. Dat deel is nu driebaansweg met de wisselstrook. Het traject Kampen-Ramspol valt er ook buiten. Daar moet aanmerkelijk meer aan gedaan worden: o.a. moet de brug dan verbreed worden. Wel gaan zij lobbyen om de projectgroep in 2023 een vervolgopdracht te laten krijgen voor dat deel van de N50”.

 

(foto: Piet Bergstra)

 

- Advertentie ToLocal -