De baggerwerkzaamheden in de Nieuwe Buitenhaven zijn nog niet hervat. Dit heeft te maken met de uitkomsten van het laatste onderzoek die nu bekend zijn.

Met het onderzoek is bevestigd dat er in de hoek van de haven (bij het havenkantoor) een sterk verhoogde concentratie PAK en zware metalen in de sliblaag aangetroffen is. De omvang van deze verontreiniging is nog niet helemaal in beeld. Er zijn meer slibmonsters nodig om de afronding van de baggerwerkzaamheden te kunnen bepalen.

Daarnaast is in het midden van de haven ook een sterk verhoogde concentratie aan zware metalen in de sliblaag aangetroffen. Hieromheen worden nog een paar slibmonsters genomen om het beeld van de kwaliteit van het slib op de havenbodem completer te maken.

Aanstaande donderdag 31 januari en vrijdag 1 februari worden opnieuw monsters van de havenbodem genomen. Het analyseren van de bodemmonsters wordt versneld uitgevoerd, zodat er over een paar weken een beeld is. Dan is er ook meer duidelijkheid over de afronding van de baggerwerkzaamheden in het laatste stukje van de Nieuwe Buitenhaven.

Omwonenden zijn inmiddels per brief geïnformeerd.

Delen en reageren met je facebook account