Uw salaris wordt weer over 2 weken gestort. Rondom de 20e van de maand is het weer ‘payday’. Een hele normale zaak voor de meeste Nederlanders met een betaalde baan. Maar voor mensen die afhankelijk zijn van een uitkering, is dit helemaal niet zo vanzelfsprekend. Maar daar gaat nu in Kampen verandering in komen.

Tot nu is het zo dat de uitkeringen in Kampen pas een maand later achteraf worden uitbetaald. Rond de 10e van iedere maand vindt de uitkering plaats. Erg vervelend voor veel van deze mensen, aangezien het incasseren van de meeste vaste lasten, als verzekeringen, huur en de energierekening gebaseerd zijn op een salarisdatum rond de 20e. Helemaal vervelend bij betalingen die zelfs een maand vooraf worden geïncasseerd. Op die manier loop je altijd achter de feiten aan.
Vanaf nu worden de uitkeringen rond de 27e op de bankrekening bijgeschreven.

Dat is in de maand april wel even opletten dus; in april wordt er namelijk twee keer uitbetaald. Op 12 april voor de vorige maand én op 26 april volgens het nieuwe schema. Daarna wordt het iedere maand de 27e.
Mensen die bang zijn dat ze door deze verandering alsnog in de financiële problemen dreigen te raken, wordt geadviseerd om hulp in te schakelen.

Wethouder Jan Peter Van der Sluis: “De nieuwe betaaldatum sluit beter aan op de betaalstromen van onze klanten, bijvoorbeeld voor woonlasten. De meeste van deze rekeningen moeten vóór het eind van de maand betaald worden, terwijl de uitkering pas halverwege de maand erna wordt uitgekeerd. Sommige klanten komen hierdoor in financiële problemen. Door de betaaldatum te verplaatsen denken we dit probleem voor een deel te voorkomen.”

Luisteren naar ervaringsdeskundigen
Op verzoek van verschillende raadsfracties is samen met ervaringsdeskundigen en ketenpartners onderzocht of de betaaldatum van de uitkeringen verschoven kon worden. De indruk bestond dat klanten door de ‘late’ betaling in de financiële problemen konden komen. Er zijn eind vorig jaar diverse gesprekken gevoerd met betrokken partijen. Hieruit kwam unaniem de voorkeur voor verplaatsing van de betaaldatum.

 

- Advertentie ToLocal -