De tweede bijeenkomst van het ontwerpatelier gebied Bolwerk Buitenwacht heeft gisteren plaatsgevonden. Gemeente, omwonenden en andere betrokken zijn in deze tweede sessie opnieuw met elkaar in gesprek gegaan. Dit keer over de uitkomsten van het archeologisch onderzoek en over een globaal ontwerp van met name het parkeren in het gebied. Ook is gesproken over de herinrichting van het Stationsplein.

Zo’n 60 mensen lieten zich informeren over de resultaten van het archeologisch onderzoek, de ligging en de vorm van de schans, de oplossing voor de wateroverlast en de inpassing van 300 parkeerplaatsen. Er werd meegedacht over de wijze waarop de schans in het ontwerp een plek kan krijgen. Reconstrueren of een kunstzinnige verwijzing naar het verleden? De sfeer was goed en de mensen waren over het algemeen tevreden over de manier waarop aan hun opmerkingen gehoor is gegeven. Volgende ontwerpatelier komt in ieder geval een voorstel voor de inpassing van de schans aan de orde.

Wethouder Albert Holtland: “We gaan gestaag vooruit. Ik heb er alle vertrouwen in dat we na 5 ontwerpateliers een goed ontwerp hebben, wat ter besluitvorming aan de raad kan worden voorgelegd en daarna kan worden gerealiseerd. Ik ben blij met de betrokkenheid en de positieve reacties van alle betrokkenen.”

Volgende ontwerpateliers
Het volgende ontwerpatelier is op 11 oktober. Daarna worden er nog twee bijeenkomsten gehouden. Bij iedere sessie van de ontwerpateliers staat een ander thema centraal, zodat er aan het einde van het ontwerpproces een compleet inrichtingsplan ligt. Dit inrichtingsplan wordt dan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Delen en reageren met je facebook account