Binnen de gemeente Kampen is er op verschillende plaatsen archeologische onderzoek verricht. Over de afgelopen 10 jaar gaat stadsarcheoloog A. Jager hiervan de resultaten uit de doeken doen. 

Voor het algemeen publiek zijn er, gezien de grote belangstelling in 2018, ook in 2019 weer drie open avonden waar iedereen, na aanmelding, van harte welkom is. De eerste avond was op 6 maart jl. en ging over de St. Annakapel. De tweede avond is op 22 mei 2019. Tijdens deze avond zal het gaan over “Het verborgen Erfgoed van Kampen”.

De afgelopen 10 jaar is in de gemeente Kampen veel archeologisch onderzoek verricht. Grote onderzoeken vonden plaats op het Margarethaterrein en in het Reevediep. Daarnaast zijn tal van kleinere onderzoeken verricht: bij de stationslocatie, aan de Stadsbrug, bij de Cellebroederspoort, aan de Ebbingestraten, ter plaatse van plangebied Reevedorp enz.

Kampen kent een lange traditie op het gebied van monumentenzorg, waar archeologie een onderdeel van is. Archeologisch onderzoek –door de gemeente zelf- wordt al meer dan dertig jaar bedreven. Op 22 mei zal stadsarcheoloog A. Jager de resultaten van het onderzoek in de afgelopen 10 jaar uit de doeken doen tegen een achtergrond van oudere onderzoeksresultaten. Een poging wordt gedaan om aan te tonen dat door archeologisch onderzoek de kennis over het verleden van Kampen voortdurend groter wordt. Kortom opnieuw een avond om niet te missen.

De open avond wordt gehouden op 22 mei 2019 in “De Leuke Hanzestad, Aan de IJsseldijk 12 te Kampen. De aanvang is 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.15 uur. De toegang is gratis, maar u dient zich vooraf en vóór 20 mei a.s. aan te melden via info@stadsherstelkampen.nl.

Delen en reageren met je facebook account