Bij dahliavereniging de Hanzestad Kampen zijn er naast de akkers voor de vereniging en de tuinleden, ook 2 gezamelijke akkers op de Symbio Tuin. Een paar leden en vrijwilligers hebben begin 2019 deze akkers met elkaar gehuurd en ingericht. Zo ontstond de Symbio Tuin.

Het doel van de Symbio Tuin is om mensen, die niet zelf een akker willen of kunnen onderhouden, met elkaar op de gezamenlijke akkers te laten tuinieren. Zaaien, poten, wieden, plukken en oogsten behoren tot de activiteiten. Iedereen werkt op zijn of haar eigen niveau en de opbrengsten worden gedeeld.

“Het is vooral genieten van alles wat er groeit en bloeit, het samen bezig zijn en je bent ook nog eens lekker in beweging!”

Wekelijks wordt er, onder begeleiding, twee dagdelen in de tuin gewerkt. Dit gebeurt op de dinsdag en de zaterdag van 10 tot 12 uur. Vrijwilligers hoeven geen contributie te betalen. De consumpties in de kantine zijn wel voor eigen rekening.

De begeleiding zorgt voor het gereedschap. In een logboek wordt bijgehouden wat er gedaan is en wat er nog moet gebeuren. De Symbio Tuin werkt zoveel mogelijk met gratis of geruild materiaal. Zo houden zij de onkosten voor het tuinieren laag.

In de Symbio Tuin wordt op een milieuvriendelijke manier getuinierd. Er wordt bewust omgegaan met het gebruik van water en meststoffen, het verwijderen van onkruid en het aanpakken van plaagbeestjes.

Nieuwe vrijwilligers zijn welkom. Na een eerste kennismaking is er een proefperiode en worden er afspraken gemaakt over de activiteiten, werktijden en de mogelijkheden die er zijn.

Belangstellenden kunnen mailen naar: dahliakampen@gmail.com of kom gewoon eens een keertje kijken bij de Symbio Tuin. Ze zijn te vinden op het complex van “De Kamper Tuin”, officieel gelegen aan de Fluitekruid te Kampen.

- Advertentie ToLocal -