-Advertentie-
logo IJsseloevers

Afgelopen vrijdag was het SNS Historisch Centrum gedurende de gehele dag geopend om de geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden de nieuwste Kamper Almanak te bemachtigen. De organisatie spreekt echter van een teleurstellende opkomst en wijt dit aan de (te) weinig aandacht hiervoor in de dag- en weekbladen.

De lange rij wachtenden bleef uit, enkel diegenen die via de moderne media met de uitgifte bekend waren hebben de Almanak opgehaald. Afgelopen donderdagmiddag werd in SNS Historisch Centrum het eerste exemplaar van de nieuwste editie van de Kamper Almanak al uitgereikt aan Jan Visser, die tevens zijn portret onthulde. (Geschilderd door Martin-Jan van Santen.) Visser was voor zijn pensionering werkzaam als inspecteur in het onderwijs en als geïnteresseerde in de Kamper geschiedenis betrokken bij de samenstelling van de Kamper Canon. Hij is bovendien lid van de Commissie van Toezicht van het Historisch Centrum.

Nieuw in de almanak dit jaar zijn de bijdragen van het Huys der Kunsten, Stichting cultuurZIEN en de Stadsboerderij. In de rubriek Natuur in de IJsseldelta doet Niels Jeurink verslag van twintig jaar botaniseren in de IJsseldelta. Roy Bergsma maakte een schitterende tekening van de nieuwe binnentuin van het zorgcentrum Margaretha. Jonnie Bosch schreef de Kamper Kroniek en beeldredacteur Remy Steller stelde dit jaar de Fotokroniek samen met materiaal uit het archief van Freddy Schinkel. Hij koos hiervoor foto’s die grote veranderingen laten zien die het afgelopen jaar in en rond Kampen hebben plaatsgevonden. In plaats van de rubriek Historische Bijdragen is dit jaar een Koggekatern opgenomen in de Almanak. In een aantal artikelen wordt onder meer ingegaan op de gebeurtenissen rondom de vondst van de IJsselkogge. Zo gaat Wouter Waldus, projectleider van de lichting van de IJsselkogge, in op de vraag waarom de kogge niet meer terugkomt in Kampen en wat in zijn ogen een reële ambitie is. Ter gelegenheid van de Internationale Hanzedagen die in juni 2017 in Kampen gehouden zijn heeft het Historisch Centrum het Koggekatern met een beperkte oplage ook als apart boekwerkje uitgegeven.

Het boekwerk is tijdens de reguliere openingstijden van 14:00 tot 17:00 op de woensdag- en donderdagmiddag op te halen in het SNS Historisch Centrum, wie niet kan wachten kan terecht op www.kamperalmanak.nl hier staat ook de nieuwste versie online.

Delen en reageren met je facebook account

6 REACTIES

Comments are closed.