Toekenning subsidies bezorgen initiatiefnemers zonnige dag

0
249
subsidie Sociaal Domein

Zestien projecten binnen het Sociaal Domein financieel gestimuleerd

subsidie Sociaal Domein

Hanjo IJkhout en Klasina van Egmond hebben met vreugde kennis genomen van de subsidietoekenning aan respectievelijk Het Lijsternest en Speeltuin Akelei. De gemeente heeft bekend gemaakt aan welke vernieuwende projecten zij subsidie toekent. Naast de speeltuin aan de Akelei zijn er meer initiatieven binnen Kamper Kracht letterlijk beloond voor hun inzet om hun leefomgeving te verbeteren.

Op advies van de commissie Innovatieregeling Sociaal Domein heeft het College van B&W ingestemd met verstrekken van een subsidie van in totaal €668.471. Projecten op het gebied van jeugdhulp, ondersteuning, welzijn en informele zorg konden tussen één april en één juni een subsidieaanvraag indienen op het Stadhuis. Gemeente Kampen had een bedrag van €700.000 beschikbaar. In totaal werden 46 aanvragen ingediend voor tezamen een bedrag van ruim 2,5 miljoen Euri. Een overzicht van de toegekende subsidies is gepubliceerd op de gemeentelijke website (zie onderaan).

Lijsternest
Hanjo IJkhout, beheerder van kinderboerderij Cantecleer, houdt zich al jaren bezig met het leasen van kippen. Samen met Fatih Sahan heeft hij Stichting Lijsternest opgezet waarbinnen stadsvergroening en stadslandbouw in de breedste zin des woords wordt nagestreefd. Het Lijsternest bouwt van hergebruikt hout kippenhokken voor het kippenleaseproject en zet hiervoor jongeren in met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met deze resocialisatie wordt beoogd de jongeren weer perspectief te geven in de samenleving. Tevens maken ze zo kennis met groenbeheer en het kippenleaseproject. Daarin worden kippen weggehaald uit de bio-industrie om ze een tweede, dierwaardig leven te geven. Ook wordt hiermee een bijdrage geleverd aan het terugbrengen van biologisch afval, wat de kippen maar al te graag lusten en waarvoor ze graag een dagelijks een eitje terug geven.

Klasina van Egmond zet zich samen met vier buurtgenoten al negen jaar in voor een prettig leefklimaat aan de Akelei en omgeving. Binnen het gemeentelijk concept van Kamper Kracht hebben de vijf buurvrouwtjes, zoals Klasina het zelf uitdrukt, de speeltuin aangepakt en die feestelijk heropend. Alle jaren keken ze niet op een Eurocent meer of minder uit de eigen portemonnee en ze ontvingen subsidie van onder andere Jantje Beton en het Oranjefonds. Toen ze de kosten op een rijtje zetten, voor het vereiste plan bij de subsidieaanvraag, schrokken ze van de kosten. De gemeente erkent dat zij daaraan behoort bij te dragen. Klasina waardeert dit op haar beurt omdat ze een particulier initiatief zijn en niet verenigd in een stichting of iets dergelijks.
Akelei Kamper Kracht
Hanjo en Klasina hebben zich samen ingezet voor de Stadscamping, die in augustus voor de eerste keer wordt georganiseerd op de Natuurspeelplaats. Woensdagavond 15 juli zijn de laatste kaarten hiervoor weggeven aan een gezin uit Zwolle. Daarmee is de camping nu volgeboekt. Er zijn ruim honderd aanmeldingen, van jong tot oud, en er worden 33 tentjes verwacht. Misschien kan een deel van de subsidie voor Akelei aangewend worden voor een grotere tent want tot nu toe is alles krap aan georganiseerd. Strikt genomen zijn Speeltuin Akelei en de Stadscamping gescheiden initiatieven maar binnen het Sociaal Domein komen natuurlijk kruisverbanden voor. Een soepele omgang hiermee door de gemeente zou aansluiten op de grote waardering van de gemeente voor de Inwoners(groepen), vrijwilligers, clubs, verenigingen of professionele instellingen die goede en vernieuwende ideeën hebben op het gebied van zorg, ondersteuning of preventie.

Ook het eetinitiatief van Gea en Jaap uit IJsselmuiden (eeTze) heeft subsidie toegekend gekregen. In een eerste reactie laat Gea weten erg blij te zijn. Hun aanvraag is gebaseerd op grootse plannen om de ruimte, die ze tot hun beschkking hebben, meer en vaker te benutten voor sociale ontmoeting en activiteiten. Later meer over deze en andere initiatieven binnen Kamper Kracht die door de gemeente financieel zijn gewaardeerd en in het zonnetje zijn gezet. Samen met het zomerse weer wordt het zo een zonnige dag in meerdere opzichten voor meerdere initiatiefrijke vrijwilligers binnen de Kamper samenleving.

subsidie Sociaal Domein

Meer informatie is te vinden op diverse websites:
Gemeentelijk bericht over subsidieverlening
Overzicht van de gehonoreerde projecten
Kroegbaas en kinderboerderijbeheerder zetten zich in voor organischer Kampen
Tweede muziekavond Akelei groot succes (video)
Gezellig en kosteloos eten bij eeTze (video)
Kippenlease 2.0

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.