Stichting stuurt noodkreet naar gemeente om alle ouderen in beeld te krijgen

Zet nu de Basisregistratie Personen (het voormalige Bevolkingsregister) in bij het opsporen van eenzame ouderen die niet in beeld zijn en geen hulp krijgen!

0
293

Stichting Alles voor Mekaar uit Heusden heeft een noodkreet gestuurd naar de Colleges en Raadsleden van alle Nederlandse gemeenten. Daarin worden de gemeenten opgeroepen om alles op alles te zetten om ALLE kwetsbare, eenzame senioren op te sporen en ze een helpende hand te bieden.

Veel eenzame ouderen zijn bekend bij de instanties en bij de organisaties die zich om ouderen bekommeren. Maar een groot aantal is nergens in beeld, en die komen ook niet in beeld. Omdat zij zich terugtrekken, geen sociale contacten hebben, bang zijn en/of ziek zijn. Hun lot is te schrijnend voor woorden. Juist in deze moeilijke corona-tijd kunnen we dit niet langer tolereren. Er moet iets gebeuren!

Huiverig
Er is maar één doeltreffend middel om deze eenzame ouderen te vinden: via de Basisregistratie Personen, het vroegere Bevolkingsregister. Gemeenten zijn huiverig om deze gegevens in te zetten, gezien de strenge privacywetgeving. Begrijpelijk. En toch, het kan!

De Heusdense stichting Alles voor Mekaar, heeft een plan van aanpak ontwikkeld, waarbij de privacy maximaal blijft gewaarborgd. De gemeente Heusden is de eerste gemeente die gehoor geeft aan deze noodkreet en werkt nu snel een plan uit met gebruikmaking van de Basisregistratie Personen. Daarbij is het plan van aanpak van de stichting de leidraad om de onzichtbare en tot nu toe onvindbare eenzame ouderen in beeld te krijgen.

Ophef
De noodkreet zal ongetwijfeld voor de nodige ophef zorgen. Belangrijker is dat uiteindelijk alle Nederlandse gemeenten inzien dat deze zware tijd om onorthodoxe maatregelen vraagt om ALLE eenzame, kwetsbaren ouderen in beeld te krijgen en ze een helpende hand te bieden.

Reactie gemeente Kampen
Onze redactie heeft de gemeente gevraagd of zij bekend waren met dit initiatief en of de gemeente hier ook iets mee gaat doen. Hieronder staat het antwoord van de persafdeling

“Het is op zich een sympathiek voorstel, maar we zien geen kans het over te nemen en uit te voeren.

Sinds de invoering van de coronamaatregelen zijn in heel Kampen allerlei activiteiten en voorzieningen gesloten waar eenzame en kwetsbare mensen elkaar konden ontmoeten. Organisaties in het voorveld bellen deelnemers van deze activiteiten en vragen hoe het met hen gaat en welke ondersteuning zij nodig hebben. Waar mogelijk worden activiteiten en voorzieningen online aangeboden en regelmatig vormen deelnemers met elkaar een telefooncirkel, zodat zij met elkaar in contact kunnen blijven. Tegelijkertijd is er veel hulp vanuit de samenleving op gang gekomen voor en door inwoners onderling. En dit wordt gecoördineerd door organisaties uit het voorveld.

We beseffen dat we hiermee niet alle eenzame en kwetsbare inwoners zullen bereiken, maar dat doet het initiatief van Stichting Alles voor Mekaar ook niet. Zij richten zich op inwoners van 70 jaar en ouder.

Eenzaamheid komt echter voor onder alle leeftijden en kan voor alle leeftijden een belemmering zijn om mee te komen in de samenleving. Het initiatief gaat hier aan voorbij.

Het initiatief van Stichting Alles voor Mekaar is vernieuwend en innemend, maar om uitvoering te geven aan het initiatief is capaciteit en budget nodig. De huidige financiële positie van de gemeente Kampen biedt helaas geen ruimte hiervoor.

Tot slot
Wij zijn, samen met andere stakeholders, bezig om een plan van aanpak te ontwikkelen op het thema eenzaamheid. We weten dat het door de aanzienlijke bezuinigingstaakstelling  van de gemeente moeilijk zal zijn om ook uitvoering te kunnen geven hieraan. We kunnen echter ook omdenken en inzien dat Corona ons een kans biedt om voort te borduren op de goede en vlot gerealiseerde initiatieven van het voorveld en de acties uit de samenleving zelf met inachtneming van de leidende principes uit het actieprogramma sociaal domein. Want dat de noodzaak er ligt om dit op te pakken, is nu eens te meer duidelijk geworden!”

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.