school2

In De Brug van 8 juli 2014 staat de publicatie voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de sloop van een schoolgebouw aan de Buiten Nieuwstraat 85 te Kampen. Stichting Stadsherstel Kampen (SSK) is van mening dat de sloopvergunning procedureel niet kan worden verleend omdat er sprake is van het niet voldoen aan de wettelijke eisen.

In de aanvraag staat dat het gaat om het gemeentelijk-beschermd stadsgezicht. Dit is procedureel niet juist omdat er sprake is van rijks-beschermd stadsgezicht;
De sloopvergunning wordt aangevraagd zonder een inzichtelijk plan (bestemming , haalbaarheid, etc.) voor eventuele vervangende bouw.Bij sloopplannen in beschermd stadsgezicht dient de aanvrager aan te geven op welke wijze vervangende bouw aannemelijk is. Wij zien dit niet aangegeven;
Er zijn 10 pagina’s met foto’s uit een rapport toegevoegd. SSK vindt de foto’s zeer suggestief en vraagt zich af waarom niet het gehele rapport uit 2011 beschikbaar is en toegevoegd aan de sloopaanvraag, maar enkel bijlage G.
Verder is SSK van mening dat het schoolgebouw een evidente architectonische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarde heeft. Dit blijkt uit meerdere rapporten en onderzoeken. Tevens is er een duidelijke ensemblewaarde met het van Heutszcomplex. Er is dus alle reden om de school te bewaren. Er mag dan een omissie in de registratie van het schoolgebouw hebben gezeten, duidelijk mag zijn dat de instandhouding van het schoolgebouw zeer belangrijk is voor de monumentale binnenstad van Kampen die is aangemerkt als rijks-beschermd stadsgezicht. Bovendien is in de raadsvergadering van 26 mei 2011 de toezegging gedaan dat alvorens een sloopvergunning kan worden afgegeven dit in de gemeenteraad besproken zal worden.

Ook spraken we er over met Ernst Hupkes, monumentenkenner (woonachtig te Kampen) en beheerder van de site www.tekampen.nl [ca_audio url_mp3=”http://www.gertbartelink.nl/schoolgebouw.mp3″ url_ogg=”” skin=”regular” align=”none”]

- Advertentie ToLocal -

1 REACTIE

Comments are closed.