Vlak voor het vakantiereces is in de gemeenteraad de gang van zaken rond de villa aan de Boven Havenstraat besproken. Toen is afgesproken om de besluitvorming over de vakantie heen te tillen.

Stichting Stadsherstel Kampen (SSK) meldt aan KampenOnline in een persbericht dat de hele sfeer binnen het beschermd stadsgezicht verloren gaat met het huidige collegevoorstel en wil dit graag voorkomen.

In een persbericht aan KampenOnline staat te lezen:

Reeds in december 2016 heeft ons bestuur contact gehad met de ook inmiddels welbekende organisatie BOEi, die volgens ons terdege mogelijkheden ziet om de villa, ja het hele gebied te ontwikkelen. We hebben begrepen dat wethouder Veldhoen inmiddels een eerste gesprek heeft gehad met vertegenwoordigers van BOEi. Wij hopen dat deze gesprekken zich goed zullen ontwikkelen. Als er één organisatie is, die het ontwikkelen van dat gebied tot een goed einde kan brengen, dan is BOEi dat. Ook in Kampen hebben ze dat laten zien met het Schoolgebouw van de Van Heutszkazerne. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat het dan helemaal goed gaat komen.

We doen dan ook een dringend beroep op het college om het raadsvoorstel voor de villa dat er nu nog ligt, en als een ‘zwaard van Damocles’ boven de ontwikkeling van dit laatste stuk industrieel erfgoed in Kampen zweeft, in te trekken en te vervangen door een raadsvoorstel voor de herontwikkeling van het hele gebied, én als het even kan door de specialist op dit gebied BOEi.

Aan de leden van de gemeenteraad doen wij het dringende verzoek het huidige raadsvoorstel, indien het niet wordt ingetrokken, te verwerpen en het college de opdracht te geven het hele gebied te ontwikkelen. Onze mooi stad verdient het dat ook het bestuur van onze gemeente zorgvuldig omgaat met ons erfgoed én de status van ons beschermd stadsgezicht waar we in 1975 zo trots op waren. Dat iets weer heel mooi kan worden laten meerdere plekken in onze mooie stad zien.

We verwijzen in deze bijvoorbeeld naar het Keizerskwartier, waarop tijdens de Hanzedagen de blik gevestigd werd en terecht, maar u had in de zeventiger jaren van de vorige eeuw eens moeten zien hoe het er daar toen uitzag. De Boven Havenstraat is daar kinderspel bij. Het illustreert duidelijk hoe mooi het weer kan worden en een toonbeeld van pracht kan zijn tijdens de volgende Hanzedagen.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.