Op 1 februari viert de stichting Ont-moet haar oprichting in een feestelijke bijeenkomst in de salon van de Stadsgehoorzaal. In samenwerking met culturele instellingen wil de stichting in Kampen plekken creëren om tijd en aandacht te geven aan mensen.

Volgens projectleider Gert Zomer is daar in deze tijd grote behoefte aan. Hoeveel mensen worstelen niet met vragen over de zin van hun leven of met kapotte relaties of met een intens gevoel van eenzaamheid? Wie is er voor mensen als ze behoefte hebben aan een luisterend oor? ‘Wij willen zonder oordeel naast mensen staan en als dat nodig is een tijdje met hen meelopen op zoek naar een weg door het leven. Daarbij schuwen we de diepste dingen van het leven niet. Wij zijn er voor iedereen en bij ons hoef je even niks. Omdat jij er toe doet!’, aldus Zomer. Ont-moet organiseert laagdrempelige inloopochtenden in Stadsgehoorzaal en Bibliotheek. Ook gaat Ont-moet, o.a. samen met het Museum Huys der Kunsten, dialoogavonden organiseren over uiteenlopende thema’s om de verbindende kracht van luisteren te oefenen.

U kunt medewerkers van de stichting Ont-moet ontmoeten vanaf 11 februari elke maandagochtend in het restaurant van de Stadsgehoorzaal. Daar staat koffie voor u klaar, zodat u na een bezoekje aan de markt of zomaar even warm kunt worden in de gezellige sfeer die Ont-moet daar schept. Ook zijn we elke vierde vrijdag van de maand te vinden in café Paatje in de Stadskazerne met ons Ont-moetcafé. Koffie is gratis! Er zijn contacten met Huize Margaretha om ook daar iets dergelijks op te zetten.
Voor meer informatie: g.zomer@kpnmail.nl of: 0636119142

U kunt de stichting ook financieel ondersteunen door het overmaken van uw eenmalige of periodieke gift op bankrekeningnummer IBAN NL97 RABO 0336 8427 40, t.n.v. Stichting Ont-moet.

- Advertentie ToLocal -