Begin november werden de omwonenden van de Buitenhaven geinformeerd over het aanvullend onderzoek naar aanleiding van de aangetroffen verontreiniging bij de baggerwerkzaamheden in de Nieuwe Buitenhaven.  De bewoners werden vrijdagmiddag door de gemeente Kampen d.m.v. een brief opnieuw geinformeerd over de stand van zaken.

Volgens de brief gaat het onderzoek later van start dan gepland, omdat de afstemming met de betrokken partijen over de opzet ervan meer tijd nodig had dan voorzien. Concreet betekent dit dat aanstaande maandag gestart wordt met het nemen van monsters van de havenbodem. Dit onderzoek is bedoeld om de grenzen van de verontreiniging goed in beeld te krijgen. Daarom wordt het uitgevoerd tot aan de ingang van de haven. Op verschillende plekken in de haven worden monsters genomen. Dit neemt enkele dagen in beslag.

Vervolg
Eind van dit jaar zijn de eerste (technische) resultaten van het onderzoek bekend. Als alle resultaten geanalyseerd zijn wordt duidelijk hoe het laatste stukje in de Nieuwe Buitenhaven gebaggerd kan worden. Zodra de resultaten bekend zijn, wordt u opnieuw geïnformeerd. De baggerwerkzaamheden worden niet eerder dan begin volgend jaar weer opgepakt.

Delen en reageren met je facebook account