Op maandagavond 19 november om 19 uur, organiseren de binnenstadspartners het derde stadscafé van Kampen. Tijdens deze avond maken mensen die een goed idee hebben om de binnenstad van Kampen verder te versterken kans op een Stadscheque t.w.v. € 2.500,-. Wethouder Geert Meijering is ook aanwezig, u bent van harte welkom bij Moods & Roots.

De kracht van kampen in data
De initiatiefnemers willen het Stadscafé gebruiken als platform, waar betrokkenen bij de binnenstad participeren, elkaar ontmoeten en kennis met elkaar delen. Ze hebben Patricia Pechini van de Provincie Overijssel gevraagd te vertellen over de data die bekend zijn over Kampen. Om te horen hoe een ondernemer data gebruikt in zijn bedrijf is Klaas Kruithof aanwezig.

Van idee naar actie
De Provincie Overijssel stelt Stadscheques beschikbaar ter waarde van € 2.500,- om plannen die aansluiten bij de bedoeling van de Agenda van en voor de Stad (toekomstgerichte en levendige binnenstad) van Kampen waar te maken. Op 19 november wordt er gepitcht over:

– een kamper koe souvenir
– hoe pak je de leegstand aan in de Binnenstad
– het organiseren van inclusiviteit in Kampen
– invulling van de Sigaar aan de Botermarkt
– Erfgoedchick zoekt samenwerking
– 2 jonge ondernemers zoeken ondernemers voor hun flexwerkplek

Ook zal de uitgave ‘Hanzeborden’ uitgereikt worden. Daarin de acties – die van belang zijn voor een toekomstgerichte en levendige binnenstad – die vanuit het traject Hanzeborden met de samenleving zijn geagendeerd.

Samenwerking
Om gezamenlijk uitvoering te geven aan de Agenda van en voor de Stad, zijn in de Stuurgroep Binnenstadsmanagement Kampen diverse werkgroepen. Zo is er een werkgroep ‘Leegstand’, die deze avond gaat pitchen. Ook is er inmiddels een groep mensen bezig met ‘Vergroening en verhoging verblijfskwaliteit Oudestraat’. Wilt u ook graag meedoen om een van de acties mee vorm te geven dan bent u van harte welkom zich te melden tijdens het Stadscafé.

Iedereen welkom
Alle mensen die nieuwsgierig zijn naar de pitches, zelf plannen hebben of op een andere manier betrokken zijn bij de binnenstad van Kampen, zijn welkom vanaf 18.45 uur, de bijeenkomst start om 19.00 uur. Deelname is gratis, iedereen kan zich online aanmelden via www.stadscafekampen.nl.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.