Ooit waren het de gronden buiten de stad. Waar de Kamper stadsboeren hun vee lieten grazen. De Stadsburgerweyden werden ze genoemd. Een open gebied, dat grensde aan het Plantsoen, de groene gordel rond de stad, die zich ooit uitstrekte van de Buitenhaven in het noorden tot de Bovenhaven in het zuiden.

Na het winnen van de Gemeentelijke Natuurprijs in 1997 werd er een wandelboekje samengesteld. Samen met Onno Drent en Hanjo IJkhout trokken wij het gebied in. Bekijk de video in de player.

Over de Stadsburgerweyden.

De Stadsburgerweijden is een prachtig stukje historische natuur midden in de stad. Deze natuur is overgebleven uit de Middeleeuwen. De stadsboeren in die tijd hielden vaak ook koeien. Voor de koeien was geen plaats om te grazen in de stad, hiervoor werden weilanden even buiten de stad gereserveerd.

Door de samenstelling van de bodem, voornamelijk laagveen, waren de Stadsburgerweijden niet geschikt voor woningbouw. Jarenlang had de natuur er vrij spel. De begrazing door koeien zorgt ervoor dat er kleine leefwerelden ontstaan waarin bijzondere insecten en bepaalde bloemen en planten te vinden zijn. Tegenwoordig begrazen een aantal historische koeienrassen van Kinderboerderij Cantecleer de Stadsburgerweijden. Hierdoor blijft het historische plaatje levendig. Daarnaast is het goed voor de biodiversiteit. In de Stadsburgerweijden komen ook de oude broekswegen samen. De broekswegen waren de aan- en afvoerwegen van de broeksweiden, ook wel natte weiden genoemd. De broekswegen zijn nu geasfalteerd, namen van de broekswegen zijn blijven bestaan, bijvoorbeeld de Bovenbroeksweg, de Cellesbroeksweg en de Buitenbroeksweg.