De sportraad is de afgelopen tijd bezig geweest zichzelf opnieuw uit te vinden, zo staat in de recent verschenen nieuwsbrief die de sportraad heeft uitgebracht.

 

Ronde tafelsessies
Op zoek naar zingeving en toegevoegde waarde voor haar achterban, is onder leiding van Henk Schaafsma(Schaafsma & Partners) een aantal ronde tafel
sessies georganiseerd. Doel van deze sessies was om een beeld te krijgen welke toegevoegde waarde de Sportraad volgens de Kamper sportverenigingen kan leveren en hoe ze daar invulling aan kan geven.

Contact verenigingen
Een van de punten die uit deze sessies naar voren kwam was dat De Sportraad zichtbaarder moest worden voor haar achterban. Om die reden is de raad de afgelopen tijd gestart met het direct contact zoeken met verenigingen. Elk bestuurslid heeft een begin gemaakt met de aan hem of haar toegewezen verenigingen te benaderen. Inmiddels zijn er verschillende kennismakingsgesprekken geweest. Tijdens deze gesprekken zijn door verenigingen ook punten aangekaart die in het wethouderoverleg zijn besproken.

De komende tijd zullen meer verenigingen benaderd worden en streeft de sportraad ernaar om elke vereniging minstens een keer per jaar te ontmoeten.

VDK Sportverkiezing
Een van de vaste activiteiten van de Sportraad is het organiseren van de jaarlijkse sportverkiezingen. Die zullen ook dit jaar in de Stadsgehoorzaal plaatsvinden op donderdag 5 maart.
Dit jaar zal de sportverkiezing speciaal zijn. Het is n.l. de 35ste editie en het thema is ‘Magievan de Sport’. Evenals als voorgaande jaren zal ereen sportman sportvrouw, jeugd sporter meisjes, jeugd sporter jongens, sportploeg en jeugd sportploeg gekozen worden. Ook de uitstralingsprijs zal wederom uitgereikt worden aan een persoon die zich verdienstelijk heeftgemaakt voor de sport.

De jury heeft zich gebogen om een zo goed mogelijke afweging gemaakt om tot een juiste prijsverdeling te komen. Het publiek zal vanaf 25 februari uit de genomineerden haar favoriete Sporter en Sportteam kunnen kiezen en deze publieksprijs zal ook uitgereikt worden.

Behalve de uitreiking van de verschillende prijzen zal er een show gegeven worden
door Showciety Acrobatics, met muzikale begeleiding van Laura Knul en Mireya Derksen.
Ook zal het Kamper Trompetter korps haar medewerking verlenen.
Iedereen die belangstelling heeft voor de sport wordt van harte uitgenodigd om deze feestelijke Sport Verkiezing mee te maken. De toegang is gratis en u kunt kaarten halen bij de stadsgehoorzaal vanaf nu.

Nieuwsbrief
In haar nieuwsbrief blikt de sportraad terug op het voltooien van het Kamper sportakkoord, de bezuinigingsronde van de gemeente Kampen en de gevolgen voor de sport, is er overleg met de afdeling sportservice van de gemeente over de aanschaf van nieuwe materialen in de binnensportaccomodaties en doet men verslag van de algemene ledenvergadering.

De gehele nieuwsbrief leest u hier:  nieuwsbrief sportraad jan 2020

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here