Uitbreiding Spoorlanden eind juni van start

0
313

De gemeente start eind juni met de werkzaamheden voor de uitbreiding van bedrijventerrein Spoorlanden. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de wens van lokale ondernemers om hun bedrijf uit te breiden. Ook nieuwe vestiging van lokale bedrijven is mogelijk met deze uitbreiding. Naar verwachting kunnen de eerste bedrijven begin 2018 hun activiteiten starten op het nieuwe deel van het bedrijventerrein.

In IJsselmuiden zijn voor nieuwe vestiging van lokale bedrijven of uitbreiding van reeds gevestigde bedrijven geen uitgeefbare kavels meer beschikbaar. De gemeenteraad van Kampen heeft in december 2016 het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld. Dit plan maakt de ontwikkeling mogelijk van 7 hectare bedrijventerrein aan de Oosterlandenweg in IJsselmuiden, tegenover het huidige bedrijventerrein Spoorlanden.

Bezwaren
Tegen het bestemmingsplan zijn 10 bezwaren ingediend bij de Raad van State. Ondanks deze bezwaren kan de gemeente toch starten met de aanleg van het bedrijventerrein. De Raad van State heeft namelijk geen schorsende werking opgelegd bij de uitspraak van 21 april over 6 verzoeken voor een voorlopige voorziening.

Werkzaamheden
De werkzaamheden starten zodra het broedseizoen voorbij is voor de weidevogels op het uitbreidingsgebied Spoorlanden. Voordat dit gebeurt, wordt eerst een ecologische check uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau om vast te stellen of er geen broedende vogels meer zitten. Een exacte datum voor de start van de werkzaamheden is daarom nog niet aan te geven. Verwacht wordt dat eind juni gestart kan worden met het bouwrijp maken van het terrein. Dit duurt tot circa eind augustus, waarna het zand op het terrein zich gedurende een half jaar moet zetten. In september worden 23 populieren en 11 essen aan de Oosterlandenweg gekapt. Voor de 11 essen geldt een herplantplicht.De verwachting is dat de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe bedrijven begin 2018 starten.

Communicatie met omgeving
Omwonenden en bedrijven in de directe omgeving zijn per brief geïnformeerd over de verwachte start van de werkzaamheden. Woensdag 28 juni worden zij tijdens een inloopbijeenkomst verder geïnformeerd over de planning en de aard van de werkzaamheden.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.