Bij een nieuwe uitbraak van corona zal woonzorgorganisatie IJsselheem besmette cliënten geïsoleerd verzorgen op hun appartement. Is dit niet mogelijk dan worden de patiënten overgeplaatst naar een speciaal ingerichte covid-afdeling op de IJsselheem locatie in Kampen. Uitgangspunt is dat de beperkingen voor bezoek zo klein mogelijk worden gehouden.

“Een eventuele nieuwe coronabesmetting willen we zo snel en goed mogelijk indammen en tegelijkertijd willen we de beperkingen voor bezoek zo klein mogelijk houden. Een cliënt, die bewezen besmet is, zal in isolatie worden verzorgd op het appartement. Het uitgangspunt is dat bezoek mogelijk blijft, indien nodig met inachtneming van aanvullende beschermingsmaatregelen. Cliënten en contactpersonen worden hier afhankelijk van de situatie duidelijk over geïnformeerd door het uitbraakteam van de betreffende locatie.”

Voor sommige cliënten is isolatie op het appartement lastig. Bijvoorbeeld vanwege loop- of dwaalgedrag en verminderde instrueerbaarheid. Met de wetenschap en inzichten van nu, de ruimere test-mogelijkheden en de beschikbaarheid van een goede fysieke ruimte, richt IJsselheem voor hen een zogenoemde covid-afdeling in op locatie Myosotis in Kampen.

De covid-afdeling is een centrale afdeling voor heel IJsselheem waar bewezen besmette cliënten, die niet geïsoleerd verpleegd kunnen worden, tijdelijk worden opgenomen. Net als anders zal hier 24 uur per dag verzorgend en verplegend personeel aanwezig zijn in een huiselijke sfeer om de overgang zo klein mogelijk te laten zijn. Voor de covid-afdeling geldt dat IJsselheem samen met familie kijkt naar opties voor bezoek. “Het inrichten van deze unit is een voorzorgsmaatregel; zo zijn we voorbereid als dit nodig blijkt.”, aldus IJsselheem.

Bron: RTV Focus