De gemeente Kampen heeft, in samenwerking met de Beeldende Kunstcommissie en Quintus, een digitaal snelloket geopend voor culturele initiatieven in coronatijd. Het snelloket is bedoeld voor kunst- en cultuurprojecten die inhaken op de actualiteit van de coronacrisis en ten goede komen aan de inwoners van onze gemeente. Iedereen met een creatief idee kan een bijdrage aanvragen, tot maximaal 3.000 euro per project.

Veel kunstenaars zijn hun opdrachten kwijt geraakt. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld leden van muziekkorpsen en zangkoren hun grootste hobby niet meer uitvoeren. Juist kunst en cultuur kunnen verbinding en troost bieden in deze tijden.

Het jubileren Kamper Jachthoornkorps in actie bij de buitenhaven

Cultuurwethouder Irma van der Sloot: ”We hebben de krachten gebundeld met de Beeldende Kunstcommissie en Quintus. Ik hoop dat we met dit laagdrempelige loket de culturele sector een positief duwtje in de rug geven in deze lastige tijd. Het zou geweldig zijn als we met elkaar juist nu kunnen genieten van allerlei mooie creatieve initiatieven in onze gemeente. Ik hoop dat dit bijdraagt aan de verbondenheid in Kampen.”

Kunst- en cultuurprojecten

Het snelloket is bedoeld voor actuele kunst- en cultuurprojecten die inhaken op de gevolgen van het coronavirus en veelal een digitaal publiek bereiken nu de culturele sector vrijwel tot stilstand is gebracht. Het kan bijvoorbeeld gaan om cultureel aanbod via een livestream, de presentatie van gedigitaliseerd werk en virtuele tours, artistiek-inhoudelijke podcasts, websites en social media. Ook offline kunst die op fysieke afstand, met inachtneming van de landelijke regels vanaf het balkon of op straat wordt gepresenteerd, kan in aanmerking komen voor budget. Uitgangspunt is wel dat deze kunstuitoefening geen publiek trekt. Dus te denken valt aan een tijdelijk kunstwerk waar je langsloopt, maar niet aan een optreden, want dat is vooralsnog niet toegestaan.

Aanvraag indienen
Inwoners, (amateur)kunstenaars en kleine culturele stichtingen en verenigingen kunnen via het snelloket een idee insturen en daarmee een bedrag krijgen van minimaal 200 euro en maximaal 3000 euro.

Een aanvraag indienen kan via www.kampen.nl/cultuurproject.
Aanvragen worden binnen twee weken afgehandeld. In totaal is er 40.000 euro beschikbaar. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. De regeling loopt in principe tot en met 30 november 2020. Voor de regeling geldt: op is op. Het is dus mogelijk dat het snelloket eerder gesloten wordt als het plafond van het budget bereikt is.

Het beschikbare budget was eerder gereserveerd voor het Cultuurfonds Kampen, maar omdat zij nog budget beschikbaar hebben, heeft de gemeente er voor gekozen om dit snelloket op te richten waarmee er in een korte tijd cultuurprojecten gerealiseerd kunnen worden. Het is ook nog steeds mogelijk om aanvragen in te dienen bij het Cultuurfonds Kampen.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.