Door Jet Kattenberg

Nadat de kapel in de Broederweg in augustus 2017 in handen was gekomen van de stichting Annakapel Kampen is, na maanden van renoveren, vrijdag 30 november deze kapel opnieuw geopend.

Voordat de officiële opening werd verricht door burgemeester Koelewijn, was er eerst een toespraak door ds. Jan Bouwma voor alle genodigden. Ds. Bouwma is de voorzitter van de stichting, verder bestaat de stichting uit secretaris Wout van Dijk en penningmeester Jan Edink. Het beheer zal uitgevoerd gaan worden door Joop van Dijk.

Dhr. Bouwma vertelde dat er nog wel enkele werkzaamheden verricht moeten worden. Waaronder werkzaamheden aan het torentje. Als dit klaar is dan is het de bedoeling dat hier klokken in komen, zodat deze ook weer kunnen luiden.

De stichting wil de oorspronkelijke functie van de kapel in ere herstellen, dus een kerkelijke functie. Maar de kapel moet ook een stadskapel worden, de kapel is van Kampen en iedere Kampenaar is er welkom. Er gaan culturele activiteiten ontplooid worden waarbij te denken valt aan o.a. orgelconcerten, exposities en kooruitvoeringen.

Na een muzikale onderbreking van Kavoca was het de burgemeester die een toespraak hield en alle genodigden mee naar buiten nam om de kapel officieel te openen. Dit gebeurde door samen met de leden van het bestuur een doek te verwijderen van de voorgevel waarmee de naam van de kapel zichtbaar werd.

Foto’s Jet Kattenberg

- Advertentie ToLocal -