De Sint Anna-Kapel aan de Broederweg, “het kerkje van Jan Vayne”, is in andere handen gekomen.
De laat 15e eeuwse kapel was sinds 2007 in handen van de bekende pianist, die de kapel gebruikte als oefenruimte en voor het organiseren van concerten. Ook werd de kapel verhuurd voor trouw- en rouwdiensten, concerten, modeshows, trouwbeurzen en andere culturele activiteiten.

Tot 2007 had de kapel nog de functie van kerk, de doopsgezinde gemeente van Kampen had de kerk vanaf 1823 in bezit, maar door een teruglopend ledenaantal besloten zij om het gebouw te verkopen.

Het beheer van de sint Annakapel wordt nu overgenomen door de “Stichting Annakapel Kampen”, die de kapel, net als Jan Vayne, zal gaan exploiteren en verhuren voor trouwerijen, uitvaarten, concerten, en allerlei culturele activiteiten. Doel is om de kapel in zo origineel mogelijke vorm te laten voortbestaan.
Om dit mogelijk te maken zal er intern nog wel het nodige gaan worden verbouwd. Op de begane grond van de voormalige kosterswoning zullen een keuken en toiletgroep worden gerealiseerd. Dit met als doel om het voorzieningenniveau te verbeteren en betere exploitatie mogelijk te maken. De verdiepingen in de kosterswoning zullen omgebouwd worden tot een appartement.

Het bestuur van de stichting Annakapel Kampen bestaat uit voorzitter Jan Bouma, secretaris Wout van Dijk, en penningmeester Jan Edink. De exploitatie zal worden uitgevoerd door Joop van Dijk.
De overname is vers, en plannen moeten nog verder uitgewerkt worden.
Daar is ook nog wel even tijd voor want eerst zal er die interne verbouwing moeten plaatsvinden, zullen er vergunningen moeten worden aangevraagd, en daar zal nog wel wat tijd overheen gaan. De initiatiefnemers hopen volgend voorjaar de kapel te kunnen openen, maar een tijdspad is op dit moment nog niet aan te geven.

Het huidige beheer van de kapel is op dit moment in handen van mevrouw Aly Bouma. De kapel is de komende maanden nog verschillende malen verhuurd voor trouwerijen. En die zullen gewoon als gepland doorgaan. Lopende afspraken zullen gewoon worden nagekomen, en zonder problemen plaats kunnen vinden, voor 1 oktober zal er zeker nog niet verbouwd gaan worden.
Per wanneer e.e.a. is gerealiseerd en vanaf welke datum de kapel weer beschikbaar is zal later bekend worden gemaakt.

 

Delen en reageren met je facebook account

2 REACTIES

Comments are closed.