Column Paideia – Samen leven, samen stemmen

1
151

Eigen mensen, buiten-de-stad-of-buitenlandse mensen, vreemdelingen, vluchtelingen, ongelovigen en gelovigen-in-wat-dan-ook, beperkt, onbeperkt en onbegrensd fladderend van de ene naar de andere plaats, vergruisd, vergrijsd, geboren en getogen of van elders binnen gevlogen; Niks zo veelzijdig als een stad waarin alles samenkomt en waarin getracht wordt om vreedzaam met elkaar samen te leven met respect voor elkaars overtuiging of levenswijze.

Laaggeletterden, hoog opgeleiden, zelfstandigen en hen die we moeten leiden, de intellect en de zogenaamde domme-die-niet-dom is, de oneinde inzet van de ploeteraar en degene met de attitude van je-bekijkt-het-maar; Niets zo veelzijdig als de mensen in de stad die de ruimte biedt om samen te komen en waar gestreefd wordt naar inclusief leven. Inclusief beperkingen, inclusief je zijn-zoals-je-bent en inclusief je eigenheid in eigen vorm, met wederzijds respect.

Zwijgende mensen, schreeuwende mensen, veel-praten-niks-zeggende-mensen, egoïsten en het beste-voor-anderen-wensen, einzelgangers, gangmakers, opbouwende kritiek uitenden en afkrakers; Niets zo veelzijdig als de uitingen van gedrag van de veelzijdige mensen in de stad die uitnodigd om samen te komen. Samen. Met elkaar. Leven.

Jonge mensen, oude mensen, net-geboren-hulpeloos en een leven geleefd en zichtbaar broos, zij die zorg ontvangen en zij die het nodig zijn, van jong tot oud van groot naar klein, alle-leeftijden-mensen met allemaal hun eigen wensen; Niks zo veelzijdig als wanneer allesomvattend samenkomt en samen leeft. We noemen het niet voor niks een samenleving.

Zullen we als we stemmen op 21 maart, daaraan denken? Want leven doen we samen, met elkaar. Met elkaars leuke en minder leuke kanten. Met dingen, mensen, opvattingen, geloven waar je blij van wordt en waar je achter staat en met dingen, mensen, opvattingen, geloven waar je niks mee hebt. Respect is ook om hen te laten zijn zoals ze zijn. Om van alles te mogen vinden, maar om te zoeken naar de wat-kan-ik-zeggen-grens. Want zolang de veelzijdigheid van iedereen er mag zijn zoals het is, vanuit goede intenties, pas dan is er ruimte voor een samenleving waarin we samen leven, samen krijgen en samen geven…

~* Paideia *~

José Snel

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.

1 REACTIE

  1. Respect is het sleutelwoord … daarmee komen we zover met zijn allen. Ook na 21 maart. Goed artikel trouwens !!

Comments are closed.