Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ondernemers in de binnenstad tijdelijk meer ruimte te geven om te laden en lossen in de binnenstad van Kampen. In de huidige situatie mogen ondernemers hun goederen van maandag tot en met vrijdag van 6.00 tot 11.00 uur in de binnenstad Iaden of lossen. In de komende periode wordt de mogelijkheid hiertoe verruimd tot 14.00 uur. Deze maatregel wordt wekelijks gemonitord.

(Horeca)ondernemers die nu tijdelijk maaltijden bezorgen, kunnen in aanmerking komen voor een tijdelijke ontheffing om buiten deze periode met een gemotoriseerde voertuig gebruik te kunnen maken van de binnenstad om te laden of te lossen. Deze besluiten zijn tot stand gekomen op grond van diverse gesprekken met onze partners in de binnenstad, waaronder de binnenstadmanager, wijkvereniging Binnenstad Kampen en de politie.

Landelijk verzoek
Door invoering van deze tijdelijke maatregel komen wij tegemoet aan het landelijk verzoek van Ondernemersvereniging Evofenedex en Transport en Logistiek Nederland. Veel van de winkeliers hebben het nu financieel zwaar. Om het hoofd boven water te houden willen winkeliers daarom hun deuren pas later op de dag openen. Dan redden ze het net met de kosten voor de inzet van personeel en beperken zij het gebruik van energiekosten. Door verruiming van de venstertijden kunnen transportbedrijven aan de slag blijven voor het beleveren van winkeliers, die daardoor open kunnen blijven. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) steunt dit verzoek en doet eveneens een beroep op de gemeenten om medewerking te verlenen aan het verruimen van de venstertijden om de bevoorrading van de voedselvoorziening (en drogisterijen) op peil te houden.

De (horeca)ondernemers, die buiten de venstertijden willen laden en lossen, kunnen in aanmerking komen voor een tijdelijke ontheffing. Ondernemers die niet over een tijdelijke ontheffing beschikken en buiten de venstertijden bevoorraad worden, dienen dit van te voren telefonisch te melden bij de gemeente. Met deze maatregel faciliteert de gemeente de ondernemers ruim. De gemeente komt zo ook tegemoet aan de belangen van de bewoners. De handhavers van de gemeente kunnen met de hiervoor genoemde maatregelen adequaat blijven handhaven in de binnenstad en daarmee de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de stad beter waarborgen.