De Natuurvereniging IJsseldelta en de Werkgroep Zwartendijk zijn met de provincie Overijssel overeengekomen om de zitting voor de Raad van State over de werkzaamheden in het Drontermeer af te gelasten. De aanleg van de drie rieteilandjes is per 1 maart (start broedseizoen) afgerond en de provincie heeft toegezegd niet verder in dat deel van het Drontermeer te werken.

De stop van de werkzaamheden is goed nieuws voor de Roerdomp die nu in die buurt op zoek kan gaan naar broedgebied”, aldus de vereniging en werkgroep.

De zitting over de rechtmatigheid van de aanleg van de doorgaande vaarverbinding Reevediep zal later nog voor de Raad van State dienen. Het blijft de vraag of, zoals de bestuurders beweren, de “doorgaande vaarverbinding” en de drie rieteilandjes meer roerdompen en grote karekieten naar onze gemeente zullen lokken, of juist minder, zoals de Natuurvereniging en de Werkgroep betogen in hun Beroepschriften die zij in december inleverden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak.

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.