Open Dag toont aanbod van cursussen en activiteiten

Afgelopen zaterdag was er veel te doen in Kampen. Leuke bezigheden, muzikale en culturele activiteiten maar ook nuttige en boeiende uitjes. Wie dit laatste verkoos, kon terecht bij het Rode Kruis afd. Kampen. Daar werden diens activiteiten en belangrijke EHBO-cursussen getoond. Want niet voor niets luidt het spreekwoord ’Een ongeluk zit in een klein hoekje’.


Van een klein hoekje kan de Kamper afdeling van het Rode Kruis niet meer spreken sinds ze haar nieuwe onderkomen betrokken heeft. De voormalige Emmaschool aan de Wilhelminalaan werd in januari officieel geopend voor het Rode Kruis door burgemeester Koelewijn. In de videoreportage geeft Ali van Keulen-Broekhuizen een goed beeld van de vrijwilligersorganisatie. Zij was zaterdag aanwezig en is bij de Kamper afdeling verantwoordelijk voor de opleidingen. Bij gebrek aan een EHBO-vereniging in Kampen verzorgt het Kamper Rode Kruis cursussen op het gebied van EHBO en reanimatie.

Daarnaast houdt het Rode Kruis zich bezig met hulpverlening bij evenementen en sociale hulp, zoals vervoer, vakantieprojecten en ziekenbezoek. Ze richt zich ook op de jeugd met bijvoorbeeld speciale EHBO-cursussen. Landelijk steekt het Rode Kruis meer en meer in op zelfredzaamheid. Bij kleine ongelukjes, of eerste hulp bij groter letsel, kan men veel zelf of voor een ander doen. Daarom noemt Jolanda Brouwer, een andere vrijwilligster die zaterdag aanwezig was, het liever noaberschap. Internationaal houdt het Rode Kruis zich met nog veel meer zaken bezig, waarvan hulp bij rampen misschien wel het meest bekend is.

Rode Kruis reanimatie

In Kampen worden velerlei cursussen georganiseerd. Een overzicht met prijzen en tijdbeslag staat op de website vermeld (zie onderaan). Sommige zorgverzekeraars vergoeden een EHBO- of reanimatiecursus. In september start op woensdag een nieuwe EHBO-cursus voor beginners en op vrijdag voor de jeugd (groep 7-8, 10-13 jaar). Donderdags is er een herhalingscursus voor de vrijwilligers die niet het veld ingaan en dinsdags voor de oproepbare vrijwilligers. Bij afdeling Kampen zijn dit er momenteel zo’n 35 waarvan de inzet heel wisselend is. Een actueel voorbeeld is het Full Color Festival, dat ook afgelopen zaterdag plaats vond. Daar gingen sommige vrijwilligers na de Open Dag direct naartoe.

Al met al zorgt het Kamper Rode Kruis voor een actief gebruik van het leegstaande schoolgebouw. De lokalen kan zij perfect gebruiken als oefenruimte, educatieruimte, vergaderruimte, opslagruimte en meer. In de hal staat een vitrine met prijzen, onderscheidingen en een enkel historisch kleinood. Het Rode Kruis kent namelijk een lange geschiedenis. Alleen de Kamper afdeling bestaat al zo’n 80 jaar. Maar de blik is gericht op heden en toekomst. En op het werven van nieuwe vrijwilligers en cursisten. Voor vragen, informatie en contactgegevens kan men op de website terecht (zie onderaan). Iedereen is welkom op de cursussen die zomaar op een dag wel eens heel belangrijk kunnen blijken te zijn. Want je wilt toch niet met je mond vol tanden en de handen in je zakken staan als iemand naast je neervalt?

Rode Kruis schoolVoor meer informatie:
Rode Kruis afd. Kampen
Cursusaanbod in Kampen

- Advertentie ToLocal -