-Advertentie-

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Rode Kruis, afdeling Kampen-IJsselmuiden, ontving Anita Pennekamp een medaille omdat zij zich al tien jaar als vrijwilliger heeft ingezet.

De voorzitter van de afdeling Kampen-IJsselmuiden mocht de medaille bij mevrouw Pennekamp opspelden. Hij keek in zijn nieuwjaarstoespraak ook nog terug op 2017, een jaar waarin het Rode Kruis het 150 jarig bestaan mocht vieren. In dat jaar kreeg Wim Fidder, vanwege dat jubileum ook een mooie oorkonde. Deze ging naar 150 zeer actieve leden in Nederland. Ook de Koninklijke onderscheiding die afdelingslid Gert van Unen ontving mocht niet onvermeld blijven.

Een zeer trouw lid is instructrice Ali van Keulen. Al zeer vele jaren is zij docente bij diverse EBHO cursussen die door het Rode Kruis in Kampen aangeboden worden. Zij heeft echter besloten dat 2018 voor haar het laatste jaar zal gaan worden. Zij heeft veel betekend voor het Rode Kruis en haar vertrek zal moeilijk op te vangen zijn.

Toch bloeit de plaatselijke afdeling. Steeds meer mensen zien het belang van EHBO en/of reanimatie in en volgen de cursus. De groep evenementenhulpverlening is zeer actief en ook de recent opgestarte groep jeugd EHBO was een groot succes, en levert bij de jongste categorie nieuwe leden op.

Landelijk is het Rode Kruis ook flink in beweging. Organisatorisch en bestuurlijk worden er zaken veranderd. Er moet steeds zakelijker gewerkt worden en dat vraagt soms een andere manier van besturen en organiseren. Ook nieuwe projecten zijn de laatste jaren gestart. Een mooi voorbeeld daarvan is Ready2help. Een vorm van burgerhulpverlening, waarvoor men niet direct over EHBO diploma’s hoeft te beschikken. Ready2help brengt mensen in actie bij rampen en calamiteiten. Een mooi voorbeeld daarvan is de inzet bij het hoge water bij het Kampereiland. Een flinke club mensen van Ready2help hielp mee met het vullen en leggen van zandzakken op de dijken.

Ook op andere plaatsen in de samenleving is het Rode Kruis steeds meer aanwezig, om daadwerkelijk te helpen. Hulp aan eenzame ouderen is ook een project wat gestart gaat worden.

Het Rode Kruis is 150 jaar oud, maar zeker geen oud en log instituut.  Met het vizier vooruit wordt het nieuwe jaar ingegaan, met cursussen en vele andere activiteiten is het een actieve en onmisbare club in de samenleving.

Delen en reageren met je facebook account