Restauratie van de villa aan de Bovenhavenstraat 14 is al in 2018 uit te voeren en brengt voor de gemeente Kampen de minste kosten met zich mee. Dat blijkt uit een ‘factsheet’ die GroenLinks Kampen heeft laten maken. Daarin worden de drie nu bekende toekomstmogelijkheden van de villa (restauratie of herbouw, met of zonder extra woonlaag) met elkaar vergeleken Raadslid Niels Jeurink: “Het spreekt voor zich dat we blij zijn met die constatering. De factsheet laat zien dat restauratie zeker kansrijk is. Het is met afstand de snelste manier om deze entree van Kampen een grondige opknapbeurt te geven. Restauratie is technisch mogelijk, er is een partij gevonden die wil restaureren en het blijkt voor de gemeente de goedkoopste oplossing te zijn.”

In de zomer van dit jaar gaf het college van B&W te kennen nu voortvarend aan de slag te willen met de restauratie van de villa aan de Bovenhavenstraat 14. GroenLinks reageerde enthousiast. Na jaren van veel te weinig voortgang kwam eindelijk restauratie in zicht. Niet alle partijen in de gemeenteraad reageerden enthousiast. Het bracht de SGP ertoe met een motie te komen die donderdag 2 november in de gemeenteraad in stemming zal komen. De motie vraagt om sloop van de villa en om een ‘kwaliteitsimpuls’ voor de andere panden aan de havenzijde van de Bovenhavenstraat, waarna een gebiedsvisie voor het hele gebied gemaakt zou moeten worden.
De motie was voor GroenLinks Kampen aanleiding om de verschillende toekomstmogelijkheden voor de villa op een rijtje te laten zetten. Jeurink: “Naast restauratie is ook sloop van de villa, gevolgd door ‘historiserende herbouw’ onderzocht. En wethouder Veldhoen noemde terloops een derde mogelijkheid, namelijk herbouw met een extra woonlaag. Deze drie mogelijkheden zijn in opdracht van GroenLinks onderling vergeleken en beoordeeld op de planning, de kosten voor de gemeente en juridische aspecten.

Uit het onderzoek blijkt dat restauratie de snelste en voor de gemeente goedkoopste oplossing is. Restauratie zou eind oktober 2018 afgerond kunnen zijn, terwijl de snelst mogelijke herbouw na sloop niet eerder dan in juni 2020 gereed kan zijn. Sloop gevolgd door herbouw met een extra woonlaag kan niet eerder dan eind oktober 2022 afgerond worden. Herbouw van de villa na sloop blijkt voor de gemeente duurder dan restauratie, doordat de toegezegde provinciale bijdrage van 160.000 euro voor restauratie dan waarschijnlijk komt te vervallen en een extra bijdrage van ruim 3 ton wordt gevraagd door projectontwikkelaar Mateboer. Jeurink hierover: “Dit onderzoek sterkt ons in ons oordeel dat niet gesloopt moet worden in dit door alle deskundigen als bijzonder beschreven gebied. Zo ga je niet om met een beschermd stadsgezicht.”

Bekijk HIER de Factsheet

Ingezonden door: Niels Jeurink, raadslid GroenLinks Kampen

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.