Rechter schort opschorting vergunning op

2
201
rechtbank

Werkgroep Zwartendijk moet toezien hoe werk vervolgt bij Nieuwendijk

De voorzieningenrechter in Zwolle bepaalde twee weken geleden dat de door de gemeente verstrekte omgevingsvergunning voor een noodweg in het Reevegebied geschorst werd. Vrijdag heeft ze in haar definitief oordeel Werkgroep Zwartendijk toch in het ongelijk gesteld. Isaladelta mag de werkzaamheden voor een brug bij de Nieuwendijk continueren. Wel boekte de Werkgroep een andere overwinning.
rechtbankEen klein leger aan medewerkers en advocaat van gemeente Kampen en aannemerscombinatie Isaladelta was aangetreden in de rechtbank te Zwolle om zich te verweren tegen Bart Zeven, die namens Werkgroep Zwartendijk het woord voerde (meest links zittende persoon op de foto hierboven). Hij had enkele andere werkgroepsleden en sympathisanten in de zaal zitten samen met vertegenwoordigers van de lokale pers. De rechter maakte duidelijk zich niet in de lopende procedure en oordeel van de Raad van State te willen mengen. Na het aanhoren van beide partijen en gezamenlijk de kaart bestudeerd te hebben, concludeerde de rechter dat de betwiste omgevingsvergunning en werkzaamheden eigenlijk maar om een klein deel gaat (de rode lijn op onderstaand kaartje). Bart Zeven gaf daarop duidelijk aan dat het voor de werkgroep ook deels een principiële zaak betreft, namelijk hoe de gemeente zich niets gelegen laat liggen aan uitspraken van de rechter, nu en eerder. Het gaat de Werkgroep niet alleen om de modderkruipers en waterspitsmuizen maar ook om het volgen van het oordeel van de Raad van State.
NieuwendijkbrugNamens de vergunninghouder stelt mw. Ebben dat de Nieuwendijkbrug altijd gerealiseerd zal worden. Niet het hele plandeel Water valt onder de door de Raad van State geschorste werkzaamheden maar alleen de ”vaarweg”. Zij geeft ook aan dat het opspuiten van zand en het aanleggen van asfalt geen ”onomkeerbare werkzaamheden” zijn, zoals door de Raad van State verboden. Advocaat Aarts gaat namens de gemeente nader in op de ”ratio” van de schorsing. Hiernaar wordt gehandeld volgens hem want in de geest van de uitspraak worden de karekiet en de roerdomp ontzien. Hun leefgebied in het gebied van Natura 2000 ligt geheel aan de westzijde van het Reevegebied. De rechter vindt de advocaat te ver gaan in deze ratioredenering. Wanneer de advocaat waarschuwt voor een domino-effect van bezwaren tegen de werkzaamheden, geeft Bart Zeven hem volmondig gelijk al voorziet Zeven een domino-effect in het negeren van rechterlijke uitspraken. Als dan ook nog het feit genoemd wordt dat de watervergunning voor het dempen van sloten al onherroepelijk afgegeven is, blijkt ook de rechter de complexe situatie nog maar met veel moeite te kunnen volgen. Advocaat Aarts wijst tenslotte op de risico’s van alle vertraging in de werkzaamheden, die de waterveiligheid al ernstig in gevaar zouden brengen.
ZwartendijkbannerNa een korte schorsing geeft de rechter aan genoeg informatie te hebben en direct een uitspraak te doen. De schorsing van de omgevingsvergunning wordt opgeheven, waarop mw. Ebben een vreugdekreet slaakt. Na de zitting feliciteert Zeven haar sportief. De belangrijkste overweging voor de rechter is de tijdelijke aard van de werkzaamheden. Bovendien zijn die omkeerbaar want de noodweg kan na twee jaar weer verdwijnen als de brug er ligt. De Werkgroep kan nog in hoger beroep gaan maar overweegt dat vooralsnog niet. Naast de kosten, die allemaal uit giften moeten komen, komt de Raad van State binnenkort met haar definitief oordeel. Deze uitspraak is wel recent met zes weken uitgesteld.  Een kleine overwinning vormt de erkenning door de rechter van de Werkgroep Zwartendijk als belanghebbende in deze zaak. Gemeente Kampen heeft dat eerder ontkend, bijvoorbeeld in de hoorzitting over de Enk.

”Het zij wat laat maar de gemeente krijgt een welverdiend tikje op de vingers’, aldus voorzitter Bart Zeven in een eerste reactie. “Het is wel heel bijzonder dat een lagere rechter een deel van een door de Raad van State opgelegde schorsing ongedaan maakt.” Herman Bres is meegereisd vanuit sympathie voor de Werkgroep en de tomeloze inzet van Bart Zeven. Hij geeft aan dat ”de rechter de rem op het werk aan de Nieuwendijk eraf heeft gehaald omdat hij blijkbaar onvoldoende op de hoogte is van de inhoud van de ADC-toets en het verweer van de natuurvereniging.” Bres vervolgt: ”Wat wordt straks de uitspraak van de RvS? Wordt het een blauwe of een groene bypass of komt er helemaal geen bypass? Die laatste optie kan ook, omdat versterking van de dijken beleid geworden is. In de PKB is dan wel voor een blauwe bypass gekozen, maar toch, als dijkversterking voldoende is in het kader van waterveiligheid…”
rechtbankTijdens de zitting bij de rechtbank in Zwolle werd één van de aanwezige leden van Werkgroep Zwartendijk geïnspireerd tot een puntdicht. Hans Houkema, in één bed liggend met Natuurvereniging IJsseldelta en op bovenstaande foto in conclaaf met sympathisant Bres, dichtte het volgende Groene Bypassrijmpje:

Een brug zonder boten van vijf meter hoog.
Op één keer in de duizend jaar na, ligt de brugverbinding droog.

Zie ook:
Rechter stelt Werkgroep Zwartendijk in het gelijk
Website Werkgroep Zwartendijk

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.

2 REACTIES

Comments are closed.