Rechtbank stelt gemeente Kampen in gelijk in dossier parkeergarage Buitenhaven

677

De rechtbank Zwolle heeft gemeente Kampen in het gelijk gesteld naar aanleiding van het beroep dat zij indiende tegen een besluit van het Ministerie SZW rondom de stillegging van de bouw aan de parkeergarage Buitenhaven. De rechtbank oordeelt dat het SZW onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de feiten en omstandigheden en het genomen besluit onvoldoende heeft gemotiveerd. Ook stelt de rechtbank dat onvoldoende is aangetoond dat ziektegevallen het gevolg zijn geweest van de heiwerkzaamheden. Ook andere stukken – zoals een inspectierapport – die aanleiding hadden kunnen zijn voor het genomen besluit ontbreken volgens de rechtbank.

In juni vorig jaar ging de gemeente Kampen in beroep tegen het besluit van het Ministerie SZW. Het ministerie had naar de mening van het college ten onrechte haar bezwaar ongegrond verklaard. De rechtbank stelt de gemeente daarin nu in het gelijk en oordeelt ook dat ten onrechte een Arbo-eis aan de gemeente is gesteld.

Wethouder Geert Meijering: “Wij zijn heel blij met deze uitspraak van de rechtbank. De stillegging heeft grote maatschappelijke consequenties gehad voor betrokkenen en omwonenden in het gebied. Ook financieel hebben wij ontzettend veel schade geleden als gevolg van de eis van de inspectie. Met deze uitspraak zegt de rechter dat de inspectie over één nacht ijs is gegaan en dat ze dat niet had mogen doen. Deze uitspraak sterkt mij als wethouder enorm in mijn vasthoudendheid in deze kwestie. Vanaf het eerste bericht van de inspectie SZW over deze kwestie hebben wij gevraagd om objectieve, controleerbare informatie. De gevraagde informatie ontvingen wij niet, ondanks herhaalde verzoeken en het indienen van een bezwaarschrift”.

Gemeente en aannemer zijn momenteel in gesprek over de schadeclaim die aannemer naar aanleiding van de stillegging bij gemeente indiende. “Uiteraard overwegen wij met deze uitspraak in de hand om deze claim door te zetten naar de Staat en zo onze geleden schade terug te krijgen”, aldus wethouder Meijering.

Het ministerie heeft zes weken om in hoger beroep te gaan.

Tijdlijn
Berichten in de media over zieke heiwerkers zijn in januari 2017 aanleiding voor de inspectie SZW om de werkzaamheden aan de parkeergarage Buitenhaven stil te leggen en een onderzoek te starten.

In april van dat jaar ontvangt de gemeente de definitieve eis van de inspectie: de inspectie stelt dat gemeente de arbo-wet heeft overtreden. Om de bouwstop op te kunnen heffen vraagt inspectie tevens om een nieuw uitvoeringsplan.
n juli 2017 dient het college bezwaar in omdat college vindt dat de inspectie onvoldoende onderzoek heeft verricht en onvoldoende onderbouwing geeft om het besluit te kunnen handhaven. Ook vindt zij de eis die de Inspectie aan de gemeente als opdrachtgever stelde niet correct. Met het indienen van het bezwaar wil het college helderheid verkrijgen over wat er precies is gebeurd en over wat precies de verplichtingen van gemeente als opdrachtgever zijn. Ook wil zij de grote financiële risico’s voor de gemeente beperken.

Om geen verdere vertraging op te lopen werken gemeente en aannemer wel aan het gevraagde plan – inclusief nieuwe palenmethode – om het werk zo snel mogelijk voort te kunnen zetten, met als gevolg dat de inspectie in december 2017 de bouwstop opheft en begin 2018 het werk aan de parkeergarage kan worden hervat. In december 2018 wordt de parkeergarage Buitenhaven opgeleverd

In maart 2019 ontvangt de gemeente de uitspraak van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het bezwaar. In haar uitspraak stelt het ministerie de gemeente voor een deel in het gelijk. Echter, op een aantal evidente punten wijst zij het bezwaar van het college af. College dient naar aanleiding van de uitspraak beroep in bij de Rechtbank

- Advertentie ToLocal -

Heb jij leuke, ontroerende of bijzondere foto’s of filmbeelden voor ons? Of wil je ons tippen? Stuur ons een berichtje via Whatsapp.